över 50 bolag

INK Exit

Efter att ha genomgått alla steg i vårt INK Business-program och konstaterat en lyckad marknadsetablering övergår du som kund till att göra INK Exit och bli ett av våra alumnibolag.

Nyheter om våra alumnibolag