Planter – innovativt verktyg för professionella inom trädgårdsbranschen

aug 25, 2020

Nu slipper de professionella i trädgårdsbranschen använda böcker och kataloger när de ska planera sina gröna projekt. Vår nya kund Planter har tagit fram ett digitalt projektverktyg för att effektivisera projektarbeten inom den gröna näringen.

Planter levererar en digital projektlösning som hjälper företag att skapa struktur, ordning och reda på sina växtprojekt. Idag är detta i mångt och mycket en analog hantering. I Planter hittar man en kvalitetssäkrad växtdatabas med fler än 2400 växter, vilken utökas varje månad. Att söka med hjälp av närmare 200 sökkriterier ger ett mycket bättre resultat än att googla, och att sedan spara ner växterna i ett projekt och exportera ut beställningslistor eller kollage, gör processen både säkrare och snabbare. Med Borås INK:s hjälp ska Charlotte Ljungblad, grundaren till Planter, ta företaget till nästa nivå och nå ut till en större marknad.

Charlotte och hennes samarbetspartner Åsa Bellner på Sveplant, fick idén när de deltog på en trädgårdsmässa, Nordiska trädgårdar i Stockholm, där de visade en annan lösning, Feedbax Växtsök, i informationskiosker med pekskärm, vilka var tänkta att användas i butik.

– Feedbax Växtsök var också en bra idé men höll inte hela vägen. På mässor fick vi frågor om att kunna spara sökningar av växter och inte bara skriva ut och olika lärosäten ville erbjuda sina elever Växtsök och kunna logga in, berättar Charlotte. Och sedan började vi att planera, fortsätter hon och ler.

Abonnemangstjänst för professionella i trädgårdsbranschen

Feedbax Växtsök kom en bit på vägen, men Charlotte och hennes samarbetspartner insåg att det fanns behov av att digitalisera större delar av beställarprocessen för att stötta en större målgrupp. För två år sedan startade Charlotte innovationsprojektet ”Feedbax Garden” tillsammans med samarbetspartnerna Woocode, Sveplant, Smarta system och Hallbergs plantskola, med stöd av Jordbruksverket och EU. Planter är en abonnemangstjänst för de som arbetar professionellt i trädgårdsbranschen med att planera och projektera landskap och trädgårdar.

I abonnemanget som finns i tre olika nivåer, får användaren tillgång till en avancerad växtsöksfunktion, projektverktyg för att skapa struktur och ordning på projekten, exporter av beställnings- planteringslistor och kollage. Beställaren kan också välja kvalitet och storlek på växterna, välja cc-avstånd, lägga till kommentarer med mycket mera.

– Ett av de starkaste argumenten för Planter är att du får kvalitetssäkrad växtinformation på ett ställe; du vet att informationen är pålitlig och framtagen av expertis. Ett annat argument är att tröskeln för att göra en ändring i ett projekt är låg, det tar inte ens en kvart att göra förändringar. En del kunder har sagt att med Planter sparar de upp till 50% av tiden i växtvalet. Ytterligare ett argument är att Planter kommer att hjälpa företagen med hållbarhetsmålen 2030, vilket är både intressant och spännande, säger Charlotte.

Säljstöd ett annat användningsområde

Projektet har fått fin respons från kunderna som uppskattar enkelheten i att få ut tydliga pdf-er och excellistor för sitt projekteringsarbete. Under det första året har lösningen sålts in till såväl trädgårdsdesigners som landskapsarkitekter. Ett annat användningsområde för plattformen är som säljstöd till butiksmedarbetare.

4,9 miljoner i stöd från EIP-AGRI

Tjänsten har haft betalande kunder sedan april 2019 men projektets utveckling har finansierats av Jordbruksverket och EU. Innovationsprojektet ”Feedbax Garden”, vilket det hette inledningsvis, har fått 4,9 miljoner i stöd av EIP- Agri för att digitalisera och effektivisera beställarprocessen mellan plantskola och beställare av växter.

Planter vände sig under våren till Borås INK för att få en ökad professionalitet i hur bolaget kan öka sin försäljning. Målet är att bearbeta marknaden och hitta vägar in till de större företagen och andra presumtiva kunder.

– Borås INK kan ge mig kompetensen att lyfta Planter till nästa nivå. Jag behöver få det stödet och vi har ännu inte råd att anställa för det. Det är fantastiskt att ha Maria och Madeleine som stöd, berättar Charlotte.

Bakgrund som IT-konsult

Charlotte Ljungblad har en IT-bakgrund med 20 år i IT- branschen och arbetar fortfarande som IT-konsult på halvtid parallellt med att driva Planter. Corona-krisen har gjort att trädgårdsbranschen och försäljning av växter ökat ordentligt. Det finns dock en osäkerhet då större bolag är beroende av världsmarknaden som kan leda till att exempelvis byggen stoppas. Som för alla startups är det svårt att veta när det är dags att satsa fullt ut och släppa andra anställningar.

– Hur länge måste jag fortsätta som konsult? Det hänger på ekonomin. Totalt är 6,5 miljoner investerat i Planter. När vi fick stödet från EIP-AGRI var vi oerhört tacksamma för denna möjlighet. Projektet ska slutredovisas den sista oktober, så får vi se efter det, säger Charlotte.

Tankarna på hur Planter kan vidareutvecklas och vara ett stöd för fler delar i beställarprocessen av växter är många. Men Charlotte är noga med att vara lyhörd för kunderna för att säkerställa att även nya funktioner ska effektivisera deras vardag.

– Det är en fördel att vi kan anpassa vår produkt efter vad marknaden behöver. Vi har fortlöpande bra samtal med såväl kommuner som kyrkogårdsförvaltningar samt andra kunder om olika idéer för det framtida Planter. Det är viktigt att vi tar fram lösningar utifrån ett verkligt behov, något som förbättrar och underlättar för branschen. En del i det är att integrera plattformen med olika system. Det är ett spännande arbete, avslutar Charlotte.

Fler Nyheter från BoråsINK