DeFINE

Fashion-Tech Network for Europe

DeFINE (Utveckling av ett Fashion Technology-nätverk för Europa) är ett samarbetsprojekt medfinansierat av Europeiska kommissionens COSME-program, som syftar till att stödja sammanslagningen av avancerad teknik och innovation med den europeiska mode- och designindustrin.

Av och för inkubatorer, acceleratorer, nystartade, små och medelstora företag och finansiärer bildar vi ett europeiskt nätverk där korssektoriell kunskap delas, idéer växer och transnationellt samarbete vårdas.

Målet med projektet, som pågår i tre år, är att leverera ett EU-omfattande program för nätverkshändelser, utbildning, mentorstöd och kunskapsutbyte till förmån för samtliga i nätverket och att plattformarna som till exempel den interaktiva kartan som byggs upp under dessa år ska leva vidare som viktiga verktyg för nätverket framöver. 

Som en del i programmet är Borås INK mentor åt några av de antagna bolagen till DeFINE Mentoring Programme. Under den första perioden coachade vi Skin Series II och Petit Pli. Just nu är vi mentor för Pepper Vally, Miro Solutions UK och Studio Hilo.

DeFINE:s nätverk

Interaktiv karta

Hitta inkubatorer och acceleratorer i Europa som är specialiserade på textil, mode, fashion och tech.

LinkedIn Forum

Håll kontakten och dela erfarenheter med branschen i DeFINE:s nätverk.

Samarbetspartners i DeFINE

Nyheter om DeFINE & företag i mentorsprogrammet