Gruppcoachning för en innovativ & konkurrenskraftig Sjuhäradsregion.

LINK är ett projekt som fokuserar på att utveckla kunskap och nätverk för startups och näringsliv inom regionen. Syftet är att skapa en inspirerande miljö där utbyte av erfarenheter, utmaningar och nya kontaktytor möjliggör en positiv utveckling. Samverkan är nyckeln till att kunna möta den omställning vi alla står inför.

Du som deltar i LINK får tillgång till ett stort nätverk i hela Västra Götaland. Projektet sker i samverkan mellan Borås INK, Drivhuset, IUC Sjuhärad, Nordiska Textilakademin och Västsvenska Handelskammaren, vilket ger stora möjligheter till ökat nätverk för alla medverkande.

Vi kommer under 2024 arrangera sex workshops med fokus på olika ämnen. Syftet med dessa träffar är att öka medverkande entreprenörers förmåga att etablera och utveckla sin verksamhet för att kunna bli mer konkurrenskraftiga framåt.

Vi startar med frukost och mingel, fortsätter med föreläsning, workshop och avslutar med lunch. Det finns tid för nätverkande! LINK är kostnadsfritt och finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

LINK GRUPPCOACHNING – TEMAN:

HÅLLBARHET & CIRKULÄR EKONOMI 22/2 – Erik Valvring, Science Park Borås
DIGITAL BUSINESS 21/3

OMVÄRLDSBEVAKNING 11/4
 – Martin Börjesson, Futuramb
FINANSIERING 12/9
 – Stefan Svahn, Seven District & Charlotta Gadzur, Borås INK
TEAM & REKRYTERING 10/10

SÄLJ & MARKNAD 14/11
 – Martin Troede, Adviser Partner & Carl Magnus Svensson, NGine

Samarbetspartners i LINK

LINK finansieras av:

LINK Gruppcoachning fördjupning 2024

CIRKULÄR EKONOMI

22/2 – Erik Valvring

Cirkulär Ekonomi. Vad betyder det och varför behöver vi göra om och utveckla vår affärsmodell att bli mera hållbar genom cirkulära modeller. Här får du exempel på bolag som gjort resan och verktyg du kan använda för att utveckla ditt företagande.  

 LINK Gruppcoachning fördjupning 2023

HÅLLBARHET & CIRKULARITET

9/3 – Matilda Sjödin, Trossa

Hållbarhet är själva ingången till att skapa cirkularitet. Dagens, och framförallt morgondagens, marknad kräver en hållbar insikt och anpassning. Hur ska du agera i stället för att reagera? Matilda Sjödin från Trossa kommer att föreläsa och ge tips på hur en handlingsplan skulle kunna se ut. Deltagarna ska efter genomfört pass kunna ta med sig underlaget för eget arbete kring sitt bolags hållbarhetsstrategi.

DIGITAL BUSINESS

4/5 – Anton Sörlin & Catharina Nord, IPM Ulricehamn

Vad bör du tänka på när det gäller att utveckla er digitala försäljning? Den 4 maj sätter vi fokus på strategisk digital försäljning. Vi startar med en trendspaning för 2023 för att gå vidare till den ständigt viktigaste frågan – att känna sin kund och sitt varumärke. Hur gör det att du kan sälja digitalt?

Anton Sörlin & Catharina Nord från IPM Ulricehamn kommer att föreläsa och bistå i samband med workshopen ”Känna, veta, göra”. Workshopen blir ett verktyg att ta med sig in i sin verksamhet för att välja rätt strategi och bli mer specifik i sina val kring digital försäljning och sociala medier.

Anton Sörlin      Catharina Nord

OMVÄRLDSBEVAKNING

13/6 – Martin Börjesson, Futuramb

Den 13/6 bjuder vi in till en förmiddag med Martin Börjesson från Futuramb.
Fokus kommer vara på omvärlden och hur den hjälper dig att driva din verksamhet framåt. Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar dig som företagare? Hur ger omvärlden dig bränsle för att skapa och utveckla idéer? Martin kommer att föreläsa och bistå i samband med Workshopen, med syfte att du som deltar ska kunna bygga på ditt nätverk och få insikter som gör att du kan skapa en konkurrensfördel på marknaden.

Martin Börjesson

FINANSIERING

23/8 – Stefan Svahn, Seven District & Charlotta Gadzur, Borås INK

Vad ska du tänka på vid finansiering av bolag? Vilka bidrag/ stöd finns tillgängligt och när? Hur tänker investeraren/ affärsängeln? Stefan Svahn från Seven District och Charlotta Gadzur från Borås INK kommer att belysa området och ge svar dessa frågor. De kommer även genomföra en workshop kring hur du säkrar kapital för att komma vidare.

Stefan Svahn      Charlotta Gadzur

TEAM & LEDARSKAP

28/9 – Hanna Wiljebrand, SISP

Fokus på hur team fungerar, samarbetets grunder, personligheter och behov. Hanna Wiljebrand från SISP, med programmet STEP som SISP använder sig av, kommer att föreläsa. Hon kommer att leda en workshop kring ett fiktivt företag, för att förstå faktorerna runt ett välfungerande team samt vikten av bra ledarskap.

Hanna Wiljebrand

SÄLJ & MARKNAD

23/11 – Martin Troede, Adviser Partner & Carl Magnus Svensson, NGine 

Innebär datadriven marknadsföring att kundresan är helt digital eller finns det utrymme för mänskliga möten mellan kunder och säljare?  Vi reder ut hur den digitala verktygslådan skapar effektiva processer i bolaget där det mänskliga mötet hamnar i centrum och hur dom tillsammans kan skapa än mer värde. Bolag som vill öka sin försäljning och skapa tillväxt kommer få konkreta tips på hur kunddialogen utvecklas än mer genom central hantering av kunddata tillsammans med fysiska möten.

 
 

Nyheter