Gruppcoachning för en innovativ & konkurrenskraftig Sjuhäradsregion.

LINK är ett projekt som fokuserar på att utveckla kunskap och nätverk för startups och näringsliv inom regionen. Syftet är att skapa en inspirerande miljö där utbyte av erfarenheter, utmaningar och nya kontaktytor möjliggör en positiv utveckling. Samverkan är nyckeln till att kunna möta den omställning vi alla står inför.

Du som deltar i LINK får tillgång till ett stort nätverk i hela Västra Götaland. Projektet sker i samverkan mellan Borås INK, Drivhuset, Nordiska Textilakademin och Västsvenska Handelskammaren, vilket ger stora möjligheter till ökat nätverk för alla medverkande.

Vi kommer under 2023 arrangera sex workshops med fokus på olika ämnen. Syftet med dessa träffar är att öka medverkande entreprenörers förmåga att etablera och utveckla sin verksamhet för att kunna bli mer konkurrenskraftiga framåt.

Vi startar med frukost och mingel, fortsätter med föreläsning, workshop och avslutar med lunch. Det finns tid för nätverkande! LINK är kostnadsfritt och finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

LINK GRUPPCOACHNING – TEMAN:

HÅLLBARHET & CIRKULARITET 9/3 – Matilda Sjödin, Trossa
DIGITAL BUSINESS 4/5 – Anton Sörlin & Catharina Nord, IPM Ulricehamn
OMVÄRLDSBEVAKNING 13/6 – Martin Börjesson, Futuramb
FINANSIERING 23/8 – Stefan Svahn, Seven District & Charlotta Gadzur, Borås INK
TEAM & LEDARSKAP 28/9 – Hanna Wiljebrand, SISP
SÄLJ & MARKNAD 23/11 – Föreläsare ej klar

Samarbetspartners i LINK

LINK finansieras av:

LINK Gruppcoachning fördjupning

HÅLLBARHET & CIRKULARITET

9/3 – Matilda Sjödin, Trossa

Hållbarhet är själva ingången till att skapa cirkularitet. Dagens, och framförallt morgondagens, marknad kräver en hållbar insikt och anpassning. Hur ska du agera i stället för att reagera? Matilda Sjödin från Trossa kommer att föreläsa och ge tips på hur en handlingsplan skulle kunna se ut. Deltagarna ska efter genomfört pass kunna ta med sig underlaget för eget arbete kring sitt bolags hållbarhetsstrategi.

DIGITAL BUSINESS

4/5 – Anton Sörlin & Catharina Nord, IPM Ulricehamn

Fokus på strategisk digital försäljning i de sociala kanalerna. Vad bör du tänka på när det gäller att utveckla er digitala för- säljning? Vilka kanaler bör du använda och hur hanterar du so- ciala medier på bästa sätt? Anton Sörlin & Catharina Nord från IPM Ulricehamn kommer att föreläsa och bistå i samband med workshopen. Arbetet ska kunna ge underlag till en kärnstrategi kring digital försäljning och sociala medier.

OMVÄRLDSBEVAKNING

13/6 – Martin Börjesson, Futuramb

Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar dig som företagare? Genom kreativa samtal och nätverk ges energi
att driva din verksamhet framåt. Omvärlden är bränsle för
att skapa och utveckla idéer. Martin Börjesson från fururamb kommer att leda och stötta samtalen mellan deltagarna. Syftet är att deltagarna ska kunna bygga på sitt nätverk och få insikter som gör att de kan skapa en konkurrensfördel på marknaden.

FINANSIERING

23/8 – Stefan Svahn, Seven District & Charlotta Gadzur, Borås INK

Vad ska du tänka på vid finansiering av bolag? Vilka bidrag/ stöd finns tillgängligt och när? Hur tänker investeraren/ affärsängeln? Stefan Svahn från Seven District och Charlotta Gadzur från Borås INK kommer att belysa området och ge svar dessa frågor. De kommer även genomföra en workshop kring hur du säkrar kapital för att komma vidare.

TEAM & LEDARSKAP

28/9 – Hanna Wiljebrand, SISP

Fokus på hur team fungerar, samarbetets grunder, personlig- heter och behov. Hanna Wiljebrand från SISP, med program- met STEP som SISP använder sig av, kommer att föreläsa. Hon kommer att leda en workshop kring ett fiktivt företag, för att förstå faktorerna runt ett välfungerande team samt vikten av bra ledarskap.

SÄLJ & MARKNAD

23/11 – Föreläsare ej klar

Med fokus på hela kedjan i områdena sälj & marknad. Vilka är drivkrafterna? Hur skapar du ett bättre kundmöte? Vi håller just nu på att engagera en väldigt intressant före- läsare, men inget är klart just nu. Vi återkommer med mer information framöver!

LINK GRUPPCOACHNING – TEMAN:

HÅLLBARHET & CIRKULARITET 9/3 – Matilda Sjödin, Trossa
DIGITAL BUSINESS 4/5 – Anton Sörlin & Catharina Nord, IPM Ulricehamn
OMVÄRLDSBEVAKNING 13/6 – Martin Börjesson, Futuramb
FINANSIERING 13/6 – Stefan Svahn, Seven District & Charlotta Gadzur, Borås INK
TEAM & LEDARSKAP 28/9 – Hanna Wiljebrand, SISP
SÄLJ & MARKNAD 23/11 – Föreläsare ej klar

Nyheter