Under höstens INK LAB sa det ”klick” mellan Textilfabriken och Flory. Ett samarbete är nu i full...