MENTORSKAP

Bli mentor hos Borås INK & stötta startups

Borås INK utvecklar sitt nätverk inom mentorer. Nu söker vi dig som vill stötta de startups som Borås INK samarbetar med.

Ett mentorskap gentemot ett startupföretag innebär att en erfaren och kunnig individ, kallad mentor, stödjer och vägleder grundarna eller ledningen av startupen. Mentorn delar med sig av sin expertis, erfarenhet och nätverk för att hjälpa företaget att växa och lyckas. Detta kan inkludera rådgivning om strategi, affärsutveckling, produktutveckling, marknadsföring, och andra områden där mentorn har kunskap. Målet med mentorskapet är att accelerera företagets tillväxt, minimera misstag och öka chanserna för framgång på marknaden. Det är en väsentlig resurs för många startups som strävar efter att övervinna utmaningar och utvecklas snabbt.

Vad får jag som mentor?

Mentorer hos Borås INK får en fantastisk möjlighet att komma i kontakt med spännande startupbolag från ett flertal olika branscher. Många mentorer är passionerade när det gäller att hjälpa entreprenörer och se dem växa och lyckas. Den personliga tillfredsställelsen av att vara en del av en framgångsrik startup kan vara en stark drivkraft. Att vara en del av ett spännande och utmanande projekt kan utveckla dina egna kunskaper och erfarenheter. Att vara mentor är en möjlighet att lära dig nya saker och utöka sin kompetens. Våra Startups kan erbjuda dig tillgång till sina nätverk och affärskontakter. Detta kan vara särskilt värdefullt om du vill utöka sitt eget nätverk eller ha möjlighet att knyta nya affärskontakter. På sikt har vi också en ambition att säkerställa att alla våra mentorer får möjlighet att träffas och dela erfarenheter.

  Fält markerade med en * är obligatoriska

  Intresseanmälan mentorskap
  Vilka är dina kompetensområden?

  Ungefär hur stor grad av engagemang per år?

  Exempel på kompetenser vi ser att startups har behovs av att få stöd av en mentor med:

  • Teknik/Produkt

  Exempel på relevanta områden; Immateriella rättigheter (IPR), patent, varumärke, design, Produktutveckling/Minimum Viable Product, Produktion, Logistik & Ledtider, Sourcing och inköp,           Distribution & Leverans, Produktsortiment & Paketering, Livscykelanalys & Hållbarhet.

   

  • Organisation/Struktur/Driva bolag

  Exempel på relevanta områden; Mål, Vision, Mission, Affärsmodellering, Tillväxtplan, Kompetenskartläggning och behovsanalys, Kompetensutveckling,Aktiebolagslagen och bolagsformalia, Ägare, Styrelse, VD, Aktieägaravtal, Effektivt styrelsearbete,Rekrytering, Ledarskap, HR-frågor, Avtal och juridik, Försäkringar, Administrativa rutiner & processer.

   

  • Marknad/Försäljning

  Exempel på relevanta områden; Segmentering, Konkurrensanalys & Differentiering, Affärsidé & Värdeerbjudande, Pitch, Verifiering kundbehov & kundnytta, Paketering, Marknads- och omvärldsanalys, Prissättning, marginaler och påslag, Varumärke & Positionering, Kommunikation & Marknadsplan, Säljplan & Säljprognos, Praktiskt säljarbete, Praktiskt marknadsföringsarbete, Återförsäljare & Agenter.

   

  • Ekonomi/Finansiering

  Exempel på relevanta områden; Likviditetsbudget, Resultat- och Balansräkning, Kapitalbehov, Finansieringsalternativ & Strategi, Företagsvärdering, Investeringsunderlag, Nyemission