Vår process

Vi har resurser och erfarenheter som
ger dig alla möjligheter att våga lyfta

Varje dag kläcks tusentals affärsidéer. Både BusinessInk och FashionInk har öppna gater för idéer inom alla områden och branscher. Vi har resurser och erfarenheter som ger dig alla möjligheter att våga lyfta. Ta chansen och presentera dina tankar för oss och det kan bli början på en spännande resa – från idé till tillväxtföretag.

Processmodell

 1. Steg

  Möta Lära känna varandra och din idé

  De första kontakterna syftar till att vi ska skapa en gemensam bild av din affärsidé eller ditt företag, dina mål och tankar kring utvecklingen av ditt företag samt vårt erbjudande till dig och hur vi skulle kunna arbeta tillsammans.

 2. Steg

  Skissa En metod för att skapa affärsmodeller

  I detta steg startar samarbetet med att vi tillsammans skissar på en affärsmodell att bygga ditt företag kring. Vi formulerar hypoteser kopplade till affärsmodellens olika beståndsdelar och börjar testa dessa på marknaden. Syftet är att verifiera hypoteserna, inhämta fakta och mätbara resultat från marknaden, samt förbereda för vidare kontakt med både kunder och potentiella finansiärer.

 3. Steg

  Pitcha Presentation och beslutsprocess

  Efter att ha tagit fram en idé kring hur du vill arrangera din affär och driva din affärsidé eller företag vidare är det dags att göra en pitch inför våra kollegor. Pitchen syftar till att ge övning i att på ett tydligt sätt förmedla ditt erbjudande till både kunder och finansiärer, samtidigt som den ligger till grund för beslut om fortsatt samarbete.

 4. Steg

  Spika Iterativ utveckling av affärsmodellen

  Om du inte redan har gjort din första affär är det vår främsta målsättning för detta steg. Vi fortsätter arbetet med att hitta och verifiera en affärsmodell som är skalbar och visar på god tillväxtpotential. Precis som tidigare sker arbetet i en iterativ process där vi hela tiden verifierar våra hypoteser med marknaden parallellt med utvecklandet av ditt erbjudande till kund.

 5. Steg

  Skala Plan för expansion och nästa steg

  I detta steg arbetar vi för att säkerställa kvalitet i företagets alla delar, bygga strukturkapital och förbereda organisationen för tillväxt. Vi strävar efter att nå positivt kassaflöde genom repetitiv försäljning och bättre effektivitet i arbetet som krävs för att kunna leverera företagets erbjudande till kund. När vi är färdiga finns en plan för expansion och en organisation som är redo att ta nästa steg.

 6. Steg

  Exit Företaget bär och växer av egen kraft

  När företaget är stabilt och livskraftigt är det tid för examination ur inkubatorns utvecklingsprocess. Tillsammans avslutar vi våra gemensamma aktiviteter och företaget blir ett alumniföretag.