VÅR PROCESS

För en hållbar utveckling av dig och ditt tillväxtföretag

Borås INK stöttar talangfulla människor att omvandla sina idéer till framgångsrika företag. Genom kvalificerad coachning i affärsutveckling och ett nätverk av affärskontakter, investerare och experter, bidrar vi till regionens framtida tillväxt. Regionalt arbetar vi med idéer oavsett bransch och i Skandinavien ska vi vara den bästa affärsinkubatorn för affärsidéer med textil inriktning.

Genom en kvalitetssäkrad process erbjuder vi dig och din startup en strukturerad utveckling, där du alltid har minst en personlig affärscoach vid din sida.

Processmodell

Steg-1

Möta – Lära känna varandra och din idé

De första kontakterna syftar till att vi ska skapa en gemensam bild av din affärsidé eller ditt företag, dina mål och tankar kring utvecklingen av ditt företag samt vårt erbjudande till dig och hur vi skulle kunna arbeta tillsammans.

Steg-2

Skissa – En metod för att skapa affärsmodeller

I detta steg startar samarbetet med att vi tillsammans skissar på en affärsmodell att bygga ditt företag kring. Vi formulerar hypoteser kopplade till affärsmodellens olika beståndsdelar och börjar testa dessa på marknaden. Syftet är att verifiera hypoteserna, inhämta fakta och mätbara resultat från marknaden, samt förbereda för vidare kontakt med både kunder och potentiella finansiärer.

Steg-3

Pitcha – Presentation och beslutsprocess

Efter att ha tagit fram en idé kring hur du vill arrangera din affär och driva din affärsidé eller företag vidare är det dags att göra en pitch inför våra kollegor. Pitchen syftar till att ge övning i att på ett tydligt sätt förmedla ditt erbjudande till både kunder och finansiärer, samtidigt som den ligger till grund för beslut om fortsatt samarbete.

Steg-4

Spika – Iterativ utveckling av affärsmodellen

Om du inte redan har gjort din första affär är det vår främsta målsättning för detta steg. Vi fortsätter arbetet med att hitta och verifiera en affärsmodell som är skalbar och visar på god tillväxtpotential. Precis som tidigare sker arbetet i en iterativ process där vi hela tiden verifierar våra hypoteser med marknaden parallellt med utvecklandet av ditt erbjudande till kund.

Steg-5

Skala – Plan för expansion och nästa steg

I detta steg arbetar vi för att säkerställa kvalitet i företagets alla delar, bygga strukturkapital och förbereda organisationen för tillväxt. Vi strävar efter att nå positivt kassaflöde genom repetitiv försäljning och bättre effektivitet i arbetet som krävs för att kunna leverera företagets erbjudande till kund. När vi är färdiga finns en plan för expansion och en organisation som är redo att ta nästa steg.

Steg-6

Exit – Företaget bär och växer av egen kraft

När företaget är stabilt och livskraftigt är det tid för examination ur inkubatorns utvecklingsprocess. Tillsammans avslutar vi våra gemensamma aktiviteter och företaget blir ett alumniföretag.