BORÅS INK

Affärsutvecklare
– med specifikt fokus på verksamhetens processer, rapportering och finansiering

Vill du coacha startups och entreprenörer med deras utveckling framåt? Här får du chansen att arbeta brett och variationsrikt med affärscoaching hos startupbolag där marknadsetablering och tillväxt står i fokus! Är du Borås INKs nästa affärsutvecklare?

Borås INK erbjuder affärsutveckling för entreprenörer med innovativa idéer. Med erfarna affärsutvecklare samt finansiella och kommersiella nätverk erbjuder Borås INK ett anpassat affärsutvecklingsstöd för hållbara affärsidéer – från idé till ett marknadsetablerat företag. Vår verksamhet finns i Textile Fashion Center där forskning, utbildning, entreprenörskap, innovation och kultur samlas med visionen att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil & mode. Borås INK (Inkubatorn i Borås AB) ägs av Borås Stad och finansieras bland annat av Borås Stad, Västra Götalands Regionen, Vinnova och Högskolan i Borås. Läs gärna mer om oss.  

BESKRIVNING AV TJÄNST

Ansvarsområden och arbetsuppgifter;

Affärsutveckling

Som affärsutvecklare är din roll att coacha grundare hos de bolag som Borås INK valt att investera resurser i genom att använda dig av den definierade inkubatorprocessen med målsättning att möta de fastställda målen för varje enskild fas under processen.

En affärsutvecklares uppgift och ansvar är att stödja människor och bolag i företags tidiga utvecklingsskeden, från affärsidé till lansering, och förbereda för expansion på marknaden. Frågor som en affärsutvecklare arbetar med och medverkar till att finna lösningar på kan vara;

 • Val av affärsmodell
 • Hållbarhetsarbete
 • Produktutveckling
 • Teamutveckling och rekrytering
 • Finansiering
 • Likviditets- och resultatplanering
 • Prissättning
 • Försäljning
 • Marknadsföring
 • Personalfrågor
 • Incitamentsmodeller
 • IP-frågor
 • Aktivitetsplanering
 • Styrelsearbete, etc.

Processer, rapportering och finansiering

En del av denna tjänst innefattar ett engagemang i vår inkubatorprocess, INK Business, och dess utveckling. I rollen ansvarar man också för vår löpande rapportering till diverse olika intressenter samtidigt som man är väldigt engagerad finansieringsfrågor kopplade till såväl vår verksamhet (genom diverse utlysningar) samt möjliggöra finansieringsmöjligheter för de inkubatorbolag vi arbetar med.

Exempel på arbetsuppgifter;

 • Underhåll och utveckling av inkubatorprocessen med målsättningar per utvecklingssteg samt tillhörande intagnings- och exitkriterier.
 • Säkerställa att Borås INKs målgrupp, kriterier och bolagsportfölj motsvarar ägares och finansiärers förväntningar
 • Sätter tillsammans med VD och övriga medarbetare Operativa Mål avseende de olika processtegen.
 • Utvecklar tillsammans med VD relevanta KPI:er och målsättningar
 • Beslutar i diskussion med övriga medarbetare om intag och exit ut processen, såväl ”positiv” som ”negativ”.
 • Ansvarar för rapportering gentemot div. intressenter såsom Vinnova, Västra Götalands Regionen, m.fl.
 • Administration kopplat till s.k. ”Verifieringsbidrag”.
 • Medverka i kluster rörande inkubation och finansiering, samt hålla sig ajour med relevanta utlysningar för såväl vår verksamhet som våra inkubatorsbolag.
 • Coacha nya och befintliga medarbetare avseende inkubatorprocessen.
 • Ansvara för driften av INK Invest (ett investeringsbolag) vilket innefattar administration, sammankallande, ekonomi, mm).

Nätverkande

I ditt arbete är det centralt med ett uppbyggt nätverk inom såväl innovationssystemet, den finansiella sektorn, inom lärosäten samt näringslivet generellt.

 

Projekt och aktiviteter

 • Deltaga i / leda specifika projekt med anknytning till Borås INKs verksamhet
 • Deltaga i / leda aktiviteter kopplade till Borås INKs verksamhet

Övrigt

 • Deltager aktivt i frågor rörande verksamhetens utveckling med hänsyn till inriktning och prioriteringar
 • Deltager aktivt i frågor rörande verksamhetens affärsutvecklingsprocesser
 • Representerar Borås INK i ”Innovationsgruppen”
 • Det är din uppgift att hålla dig ajour med utvecklingen inom branschen och alltid hålla dig uppdaterad avseende dina arbetsuppgifter, vilka kan komma att ändras eller justeras över tid.

din PROFIL

Vi söker dig som har drivkraft, ett coachande förhållningssätt och är tydligt utvecklingsorienterad. Du har förståelse för olika affärsmodeller, samtidigt som du är öppen och nyfiken på förändringar som sker i marknaden. Du är lojal med uppdraget, gillar ordning och reda och har ett förtroendeingivande förhållningssätt. Du står stadigt, är tålmodig och uthållig.

Du har gärna en bakgrund inom den finansiella sektorn och har kanske ledande roll inom exempelvis administration/ekonomi/inköp eller har du utvecklat ett eget bolag? Du har ett stort nätverk och är intresserad av att bygga starka samarbeten med såväl dina entreprenörer, finansiärer, uppdragsgivare och inte minst kollegor.

Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska. Tjänsten kräver egen bil och B- körkort.

Vi tillämpar löpande urval för denna rekrytering.

Skicka din ansökan via e-post till info@boras-ink.se