Studio HILO förändrar garnproduktionen med digital spinnmaskin

jun 29, 2021

Studio HILO minskar överproduktion av garn och erbjuder samtidigt ett sätt att återbruka andra material i garntillverkning. Med sin innovativa lösning gör Studio HILO det möjligt att tillverka garn av allt från klassiska fibrer som ull, till plast och papper. Men framför allt gör den digitala spinnmaskinen det möjligt att tillverka mindre serier till en lägre kostnad och främjar lokalproduktion.

Studio HILO är en Berlinbaserad studio som arbetar med textil innovation. Under de senaste tre åren har de utvecklat en digital spinnmaskin med tillhörande mjukvaruprogram med öppen källkod för att lokalproducera garn. Maskinen möjliggör för designers, entreprenörer, startups, forskare och mindre producenter att omdefiniera sin process från fiber till textil och experimentera sig fram till det material de önskar.

− Du kan använda nästan vilken typ av fiber som helst. Det är vanligast med ull, men går lika bra med silke, viskos, metall, papper, plastpåsar. Det är ett väldigt öppet och flexibelt verktyg. Vi erbjuder också programvara för communityt. Mest för ull, men fler funktioner är på gång, berättar med-grundaren Sara Diaz Rodriguez.

Målet bakom HILO-spinnmaskinen är att tillgängliggöra antika teknologier i moderna labb på ett nytt sätt liknande 3D-print och på så sätt skapa medvetenhet kring vilket material som designern kan använda. Ett material som inte bara ser ut som designern önskar utan också är tillverkat på ett hållbart sätt. På längre sikt är målet att förändra hela den textila produktionskedjan. Nästa steg för Studio HILO är att lansera sin nästa maskin – en återvinningsmaskin för fibrer.

− Vi vill skapa en ny typ av produktion. Med våra maskiner kan företag ha en småskalig, lokal produktion och med noga planering tillverka precis så mycket garn de behöver, säger Sara.

Vill förändra branschens mindset

Den målsättningen har blivit mer konkretiserad sedan de kom med i DeFINE-programmet, ett europeiskt mentorskapsprogram där Simon Hjelte på Borås INK är huvudmentor för Studio HILO.

− Inom DeFINE handlar mycket om att sätta ett framtidsscenario. Vårt kortsiktiga mål är att sätta upp labbet i Berlin och utbyta kunskaper med andra men det långsiktiga målet är att pusha in ett nytt mindset och förändra textilindustrin. Det är en stängd, hård miljö så det krävs samarbeten med såväl industrin som designers, säger Sara.

Att de sökte till DeFINE handlade till stor del om att få del av DeFINEs europeiska nätverk för att nå ut och hitta nya samarbetspartners.

− Vi är väldigt tacksamma för att Simon har sammanfört oss med mentorer som hjälper oss utveckla vår affärsmodell, IP-support, försäljning och teknisk support där vi behöver särskilda kunskaper. Han hjälper oss också hitta tänkbara partners och designers som vill jobba med oss och har samma värderingar som vi, säger medgrundaren Natalija Krasnoperova.

Tror på öppenhet och utbyte av kunskap

Maskinerna och källkoden bygger på öppen kunskap och bolaget är tydliga med att de tror på utbyte av kunskap och samarbete för att förändra textilbranschen för en hållbar framtid. Natalija berättar att de inte minst vill ge textilindustrin inspiration och öppna deras sinnen.

− Att dela kunskap är så revolutionerande för industrin som bara handlar om affärer och främst drivs av män bakom stängda dörrar. Men det finns så mycket mer värden bakom denna typ av öppen produktion. Genom att binda samman produktion och garntillverkning är vi en del av att skapa smartare sätt att producera och bättre sätt att utnyttja resurser, säger Natalija.

Studio HILO vill också involvera kunderna i processerna för att gå mot en on-demand produktion.

− Med våra maskiner kan man vara flexibel och producera mindre. Det öppnar upp för att involvera kunden och bättre förstå kundens behov, säger Natalija.

Så hur började arbetet med Studio HILO? Natalija, som är född i Kazakstan, har en kandidatexamen i kommunikation i sociala och ekonomiska sammanhang och ett Design Thinking Coach-certifikat från HPI Potsdam. Som coach, moderator och servicedesigner är hon specialiserad på att etablera människocentrerad design inom organisationer. Hon undervisar i designtänkande och arbetar som internationell konsult för privat och offentlig sektor. År 2018 grundade hon sin egen start-up Studio HILO där hon tillämpar mänskligt inriktad innovation för att revolutionera den lokala textilindustrin med open source-verktyg. Natalija arbetar även som frilans innovationskonsult och det var så hon mötte Sara.

Sara Diaz Rodriguez, som är född i Spanien, skapade den första HILO spinn-maskinen 2015. Men det var först 2018 som företaget Studio HILO grundades. Namnet HILO kommer från spanskans ord för garn men står också för hög kvalitet och låg kvantitet genom begreppen hi (high) och lo (low).

Sara är utbildad textildesigner vid Berlin University of Arts. Under sex månader var hon Erasmus-student i Borås på Textile Fashion Center och kände väl till stadens betydelse för textilindustrin innan DeFINE. Efter det har hon har forskat på smarta textilier med fokus på området mellan teknisk utveckling och textilskapande och resultatet av forskningen blev att utveckla maskiner för att tillverka textilier på ett smartare sätt. En av de tidiga spinnmaskinerna hon utvecklat finns på Textilhögskolan i Borås.

Vill förändra hela textilindustrin

När Sara utvecklade spinnmaskinen tog hon kontakt med industrin, men även om de såg fördelar med flexibiliteten så var maskinen för långsam för att de skulle kunna använda den i produktionen. I samma veva började Sara att jobba tillsammans med Natalija och de bytte inriktning för maskinen och blev en start-up med en öppen kärnprodukt.

− Det är viktigt att jobba i team. Genom att teamet kommer med input från olika perspektiv, men med en gemensam vision kan produkten utvecklas bortom vad en ensam person kan göra. Det är alltid nyttigt att teamet täcker olika kunskapsområden för då tvingas man tänka igenom strukturen på nytt säger Sara.  

Genom sin bakgrund med uppväxt i olika länder och inflyttade till Tyskland upplever Sara och Natalija att de har mycket gemensamt som båda ser marknaden ur ett europeiskt perspektiv. Nu vill de genom DeFINE nå ut till ännu fler med sin vision och hitta samarbetspartners över hela Europa för att nå en större förändring inom textilindustrin.

− Nu finns det fakta på hur stort problem överproduktion inom textilindustrin är. Ta bara under Corona med alla överskottslager som blivit liggande och ingen vet vad de ska göra med dem. Vackra textilier som antingen blir kvar på lager eller i värsta fall bränns. Genom att adressera problemet på en helt ny nivå tar vi vårt ansvar i frågan, avslutar Sara och Natalija.

Fler Nyheter från BoråsINK