Andra workshopen i Nordic Buzz

jun 9, 2016

I dagarna, den 8-9 juni, hålls den andra workshopen i projektet Nordic Buzz på Textile Fashion Center i Borås. Nordic Buzz utser årligen, under åren 2016-2018, 20 svenska och 20 danska företag att delta i projektet vars syfte är att professionalisera små kreativa företag och skapa möjligheter för dem att växa. Workshoparna fungerar som kompetensutveckling för företagen inom kreativa näringar och baseras på Business Model Canvas. Under den andra workshopen berörs bland annat delarna aktiviteter och resurser.

Emma Nordic Buzz

Emma Ivarsson, projektledare Modeinkubatorn, föreläste under workshopens första dag om ”Key Activities”. Nyckelaktiviteterna beskriver de viktigaste sakerna ett företag måste göra för att få sin affärsmodell att fungera. Typiska nyckelaktiviteter som är vanliga hos de flesta företag och organisationer är R&D, produktion, marknadsföring och försäljning. Emma påpekade särskilt mycket att världen håller på att förändras och det gäller att tänka nytt.

– Var kreativ i ditt tänkande. Hur kan du differentiera dig? Tänk på alla möjligheter som finns genom exempelvis delningsekonomi, digitalisering, sociala medier och andra nätverk.

Gesica Nordic Buzz

Gesica Tawakkoli Gunmalm, verksamhetsansvarig Modeinkubatorn, pratade om Key Resources. Ett företag har både fysiska, immateriella, mänskliga och finansiella nyckelresurser. Frågor som Gesica skickade med företagen var: Vad har mitt bolag för nyckelresurser? Finns det några nyckelresurser som saknas för att kunna leverera vårt värdeerbjudande? Om pengar inte var ett hinder, vilka resurser skulle jag då tillföra till mitt bolag?

Efter sommaren hålls den tredje och sista workshopen.

Fler Nyheter från BoråsINK