Aweria sticker ut på Tieto Forum

okt 28, 2016

Med Sveriges första specialistsystem för akutsjukvård har Aweria en spännande tid framför sig. Företaget som gjorde exit från Inkubatorn i Borås tidigare i år medverkar i början av december på Tieto Forum för att presentera sin lösning. Andra medverkande aktörer är Västra Götalandsregionen, Statistiska Centralbyrån, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Inera.  

2006 genomförde några IT-konsulter från Chalmers ett projekt med VGR i syfte att effektivisera akutsjukvårdens informationshantering. På den tiden dokumenterades det mesta med papper och penna, något som medför både risker och säkerhetsbrister. Då lades grunden för Aweria, som idag är en snabbväxande startup inom e-hälsa med fokus på att göra akutsjukvården både säkrare och mer modern.


Daniel Ekeroth, Victor Blomberg, Björn Karlfeldt och Karl Ahlstedt. Foto: Jenny Tern

– Det vi gör är att vi samordnar all information kring de akuta patienterna. Vi gör det sedan tillgängligt för läkare och vårdpersonal i noggrant utformade appar så att de lättare ska kunna koordinera sitt arbete, säger Karl Ahlstedt, vd Aweria.

I början av december medverkar Aweria på Tieto Forum och presenterar den senaste utvecklingen för aktörer som Västra Götalandsregionen, Statistiska Centralbyrån, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Inera. Tieto Forum är mötesplatsen för alla som arbetar med digitalisering inom stat, kommun och landsting. Den 5 och 6 december diskuteras framtidslösningar och möjligheter med digitaliseringen av samhället, men också utmaningarna.

– Vi har blivit inbjudna att prata om digitalisering av akutsjukvården. Vi är ju först i Sverige med ett specialiserat system för den här typen av informationshantering. Behovet av välfungerande IT-lösningar inom ambulans- och akutsjukvården kommer mer och mer upp på agendan och det är verkligen spännande att vara med och påverka framtidens arbetssätt. Vårt system ökar patientsäkerheten men även produktiviteten hos vårdpersonalen genom att de får bättre överblick och inte behöver lägga tid på dubbeldokumentation och att leta rätt på papper.

Digitaliseringen av akutsjukvården är fortfarande i sin linda. I USA har man kommit längre men i Sverige finns det fortfarande ett stort behov av tillämpning. Norrbottens Läns Landsting är först med att köra Awerias nya IT-plattform fullt ut. Nyligen gjordes en film där man berättar vad systemet har haft för effekter på verksamheten, med mycket gott resultat.

Se filmen här: Aweria på Sunderby Sjukhus (ca 6 min) >>

Fler Nyheter från BoråsINK