i5 Solutions

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Utveckling och försäljning av en webbaserad projektstyrningsplattform som är speciellt anpassad för byggprojektering i 3D. Plattformen ger bästa tänkbara transparens i kommunikationen mellan byggherre och byggföretag samt övriga involverade projektörer.

Genom att använda i5 solutions projektstyrningsplattform får projektmedlemmarna direkt tillgång till byggprocessen via webben. Webbportalen är speciellt anpassad för byggprojekt som bedrivs med hjälp av BIM- och 3D-projektering. Vårt projekteringsverktyg i5 Solutions samlar och löser tre viktiga utmaningar i byggbranschen:

1. Kommunikationsflödet förbättras
2. Enklare att använda sig av 3D/BIM verktyg
3. Bättre översyn över projekten, för alla inblandade på alla nivåer.

När man använder i5 Solutions sker all kommunikation på ett enkelt sätt mellan byggherre, byggare och projektörer. Detta är nyckeln till framgång och ger en transparens genom hela byggprojekteringsprocessen.

www.a1-ingenjorer.se