Borås INKs vd tar plats i styrelsen för Swedish Incubators & Science Parks

maj 21, 2021

Vid branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISPs) årsmöte den 13 april valdes Stefan Dinér, vd Borås INK, in som ny ledamot i styrelsen. Det innebär att Borås har möjlighet att påverka de insatser som görs inom Sveriges innovationslandskap.

Det känns väldigt inspirerande att få möjlighet att engagera mig i SISP. Förhoppningsvis kan jag bidraga med erfarenheter utifrån förutsättningarna från en ”medelstor stad” och för Borås del styrkeområden såsom textil och e-handel. Samtidigt är det viktigt att vi som branschorganisation ser till helheten så att vi säkrar optimala förutsättningarna för spännande innovationer i hela landet, säger Stefan Dinér.

SISP är en branschförening för alla landets inkubatorer och science parks, och tillsammans utgör det nationella innovationssystemet som stöttas av regeringen med syfte att säkerställa framtida svenska innovationer. Föreningens styrelse väljs årligen av SISPs medlemmar och har till uppgift att leda föreningens verksamhet. Alla i styrelsen är själva verksamma i en inkubator- och/eller science parkverksamhet. Styrelsen är aktivt engagerad för att främja erfarenhetsutbyte och skapa förutsättningar för branschens utveckling genom nationell dialog och påverkansarbete.

SISP styrelse består av:
Lena Miranda, Linköping Science Park (ordförande)
Anders Cronholm, Blekinge Business Incubator
Elin Holst Granlund, Dalarna Science Park
Tord Hermansson, Lindholmen Science Park
Lilian Wikström, Karolinska Innovations
Sandra Ruuda, Företagsfabriken i Kronoberg
Matts Nyman, BizMaker
Stefan Dinér, Borås INK
David Sonnek, Industrifonden (suppleant)
Ulrika Malmqvist, Movexum (suppleant)

Fler Nyheter från BoråsINK