Cirkulär ekonomi skapar kraftsamling under Sveriges Innovationsriksdag i Borås

apr 11, 2018

Sveriges Innovationsriksdag är årskonferensen som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem bestående av ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringsliv och andra opinionsbildare. Evenemanget har på väldigt kort tid etablerat sig som den självklara arenan för att diskutera varför olika aspekter av innovation är viktigt för svensk näringslivsförnyelse, samt hur vi bäst kan arbeta för att ta vara på alla de möjligheter som erbjuds.

Henrik Jansson är VD på Inkubatorn i Borås och tycker att det är ett ärofyllt uppdrag.

– Att ha två stadsråd på plats är smått magiskt och det är jag enormt stolt över. Sedan att eventet är utsåld tre, fyra veckor innan visar på att det finns ett behov för en sådan här arena. Man kunde inte drömma om detta för tio år sedan, säger Henrik Jansson.

Årets tema som är Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar snarare än linjära processer. Till exempel att varor inte slängs utan återvinns till nya material med mera.

– Det ligger extremt rätt i tiden och är ett tema som är en kraftsamling. Det kommer diskuteras klimatsmarta innovation här i två dagar och ska vi nå klimatmål då behöver detta vara breda överenskommelsen. Genom att miljöministern är på plats skänker det tyngd åt frågan och visar på att vi har valt rätt fråga att belysa, säger Henrik Jansson.

Inkubatorn i Borås är även en del av projektet VINK. VINK är en samverkan mellan åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program. Syfte är att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans och i slutändan få bättre resultat av sina arbeten. De inkubatorer som deltar i projektet är GU Ventures, Chalmers Ventures, Inkubatorn i Borås, Framtidens Företag, Gothia Innovation, Sahlgrenska science park, Brewhouse och Innovatum.

Klementina Österberg som är VD på GU Ventures är huvudansvarig för VINK.

 Det är kul att välkomna tillbaka Sveriges Innovationsriksdag till västsverige och visa upp vad som händer här i regionen. Det är lika viktigt att benchmarka mot resten av Sverige och dela erfarenheter samt jobba bättre tillsammans, säger Klementina Österberg.


Från vänster: Mikael Damberg (Närings- och innovationsminister), Henrik Jannson (Inkubatorn i Borås), Birgitta Losman (VGR), Erik Bresky (Science Park Borås) och Björn Brorström (Högskolan i Borås)

 

Sveriges Innovationsriksdag hålls 10-11 april på Textile Fashion Center i Borås.

Projektet finansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och inkubatorerna

Fler Nyheter från BoråsINK