Det tar vi med oss från Sveriges Innovationsriksdag 2023

mar 24, 2023

Dagarna inleddes med föreläsningar kring innovation i Sverige och internationellt. Hur påverkar världsläget och inte minst inflationen bolags val av land för att bedriva verksamhet? Utbildningsminister Mats Persson resonerade kring hur USAs förbättrade villkor för företag kan leda till att produktionsverksamheter flyttas från Europa till USA.

Tine Thygesen tog i sin föreläsning avstamp i den dystra framtid vi ser om vi inte når målen för Agenda 2030, men att det finns många goda exempel som driver utvecklingen åt rätt håll. Till exempel att man i Frankrike måste utnyttja takytan på kommersiella byggnader till antingen solpaneler eller växtlighet för att tackla temperaturhöjningar och översvämningar.

En slutsats är att vi behöver samarbeta ännu mer, både inom det offentliga och det privata, inom regioner och över regionsgränser, för att ge innovativa bolag rätt stöd. På Borås INK arbetar vi redan idag med att coacha bolag tillsammans med andra inkubatorer, där vi bidrar med vår unika kompetens. Men vi behöver titta mer på samarbeten ur ett internationellt perspektiv och bli bättre på att utnyttja de finansiella stöd som finns att söka inom EU.

I det internationella arbetet är det viktigt att ta med sig Sylvia Schwaag Serger, Lunds universitet, input om att vi när vi kommer från olika bakgrund tolkar saker på olika sätt. Hon pratade om mänskliga rättigheter där olika länder lägger fokus vid olika paragrafer och resultatet blir vitt skilda tolkningar. Vi behöver vara öppna och lära av varandra.

En del av programmet var också en del av Sweden Innovation Days.

Fler Nyheter från BoråsINK