INK DAY 2021

Ojämlikt entreprenörskap – är det hållbart?

Är du kvinna och entreprenör? Då är du en av de 5,8% av landets kvinnor som tagit steget att starta eget företag. Som vågat satsa på sin dröm och idag är en av de kvinnor som står för knappt 28% av det totala företagandet i landet. Det är så det ser ut idag enligt 2020 års GEM-rapport.

Men hos Borås INK ser det annorlunda ut. Hos oss är 50% av entreprenörerna kvinnor. Vi ser också ett högt söktryck från kvinnliga entreprenörer till våra affärsutvecklingsprogram.

Samtidigt går endast 1% av riskkapitalet till bolag som startats av kvinnliga entreprenörer enligt DI.

Jämställdhet är ett av de övergripande målen i FN:s Globala Mål Agenda 2030. Ett mål av högsta betydelse för Borås INK där vi kan verka för en förändring inom vårt specialistområde – entreprenörskap. En förändring inte bara i att fler kvinnor vågar satsa på sin entreprenörsdröm utan framförallt att alla entreprenörer ska ha samma chans att hitta rätt finansiering för sin affärsidé.

Den 24 september djupdök vi i ämnet på INK DAY under temat ”Ojämlikt entreprenörskap – är det hållbart?”. 

Se INK DAY 2021 nedan:

Medverkar i sändningen gör: