OICAN WEAR tar in miljonbelopp – nu väntar produktlansering

aug 31, 2023

Ett miljonbelopp i kapital till ett bolag grundat av kvinnor med en affärsidé som fokuserar på mjuka värden. Det är inte vanligt men grundarna till OICAN WEAR, Sofie och Sarah Hellström har bevisat att det går och vill inspirera andra kvinnor att satsa på sin affärsidé.

Resan har varit lång från idé till certifierad produkt. Men systrarna Sofie och Sarah Hellström är inte de som viker ner sig. Sedan de grundade OICAN WEAR 2021 har entreprenörsresan pendlat mellan spännande och rolig, till utmanande och frustrerande, men målet har alltid stått fast – att skapa en produkt som ger fler människor i världen en chans till ett aktivt liv på lika villkor. Nu har de tagit fram ett unikt skyddskoncept som möjliggör det.

Våren 2023 har varit intensiv på många sätt. Parallellt med arbetet att CE-märka produkten, ta fram ett formsprutningsverktyg och låta pilot-användare testa prototypen, har de tagit varje tillfälle i akt att pitcha för investerare. Och innan sommaren stod det klart att deras gedigna arbete har gett resultat.

– Det är väldigt värdefullt att få in investerare som både kan stötta upp finansiellt men även med praktiska delar och erfarenhet. Det validerar även att vi är på rätt bana. Vi har tagit in två investerare som kompletterar varandra och bidrar till verksamheten på olika sätt, säger Sofie Hellström, medgrundare till OICAN WEAR.

Investeringen kommer främst täcka produktionskostnader och marknadsföring. Sedan tidigare har Jonas Wollin investerat i OICAN WEAR. Han bidrar med mentorskap och expertkunskap från textilbranschen, men har också inneburit att bolaget fått ta del av betydelsefulla insatser från Rudholm & Haak och Bamatex, två ledande tillverkare och leverantörer inom textilförädling och textila tillbehör.

I snitt går endast 1% av riskkapitalet till bolag grundat av kvinnor och nu är det en tuffare tid än på länge att hitta kapital för att finansiera sin startup.

– Vi har likt många andra känt av att det råder en mer ekonomisk återhållsamhet på investerarfronten under senaste året. Vi har dock hittills varit relativt skonade och har lyckligtvis inte påverkats så mycket av omvärldsläget, säger Sofie.

Att hitta finansiering är de flesta startups största utmaning och ett område där Borås INK arbetar hårt för att för att stötta inkubatorbolagen, genom att bland annat hela tiden uttöka sitt finansieringsnätverk och skapa fler möjligheter för bolagen att synas.

– Inkubatorn har varit ett bra stöd för att dels komma ut på nätverksträffar samt komma i kontakt med olika investerare. Inkubatorn har även stöttat upp i bidragsansökningar samt tillhandahållit juridisk hjälp under nyemissionen, vilket varit otroligt värdefullt då den processen är ganska invecklad, berättar Sofie.

Nätverkandet ser Sofie som en nyckel till att det gått så bra för OICAN WEAR.

– Underskatta inte vikten av att nätverka. Vi har kommit i kontakt med majoriteten av investerare genom att visa oss ute på event, pitcha i tävlingar, inspirationsfrukostar m.m. Utveckla ett tydligt pitchdeck/pitchline som på ett enkelt sätt förklarar din affärsidé och vilket problem du löser. Våga vara dig själv och tro på din produkt. Glöm inte bort att det inte bara är du som ska sälja in dig till investeraren, det är ömsesidigt. Det är trots allt ett partnerskap som ska ingås och då är det viktigt att veta vad det är för person som kommer in i bolaget, tipsar Sofie.

Sofie Hellströms son Gabriel föddes med en benskörhetssjukdom OI, Osteogenesis Imperfecta, som innebär att ett vanligt fall kan ge allvarliga och bestående skador. Som alla föräldrar ville hon skydda sitt barn, men det fanns ingen hjälp att få. Det ledde till en enorm drivkraft och hon startade OICAN WEAR tillsammans med sin syster Sarah.

OICAN WEAR har i samarbete med ingenjörer och materialexperter tagit fram ett unikt skyddsmaterial som kan formgjutas och anpassas för att appliceras i textila produkter så att de ger både skydd, komfort och ser bra ut. I produktutvecklingen har de också tagit hjälp av experter inom biomekanik, läkare och arbetsterapeuter. Det färdiga materialet är energiabsorberande, energispridande, slittåligt, klassificeras som giftfritt och är 100% återanvändningsbart.

Under året har en pilotgrupp med barn i olika åldrar fått testa produkten och i höst väntar lansering av den första produkten, en mössa med integrerat som är nästintill osynligt för ögat att se.

Framöver ser OICAN WEAR fler potentiella målgrupper och användningsområden för skyddskonceptet. Just nu deltar de till exempel i projektet ProSAFE tillsammans med bland annat Chalmers Industrikteknik, RISE, Kungliga Tekniska Högskolan KTH och Autoliv där syftet är att förbättra människors hälsa och livskvalitet genom skadeprevention.

– Vi planerar lansering i oktober. Vår första produkt, en mössa med integrerat skydd riktar sig initialt till barn. Vi kommer även börja rikta oss mot vuxna och äldre inom kort. OICAN kommer även lansera en höftskyddsbyxa under 2024 som kommer rikta sig mer mot den äldre målgruppen. Höftskyddsbyxorna är med i studien ProSAFE, säger Sofie. 

OICANs vision är att globalt bidra till hållbarhet ur flera viktiga aspekter både för människan och miljön. De vill öka välbefinnandet, minska klimatavtrycket, dra ner på samhällskostnader, samt bidra till inkludering och att fler människor kan leva livet fullt ut på tryggast möjliga sätt. Följ gärna OICAN’s resa på instagram för fler uppdateringar.

Att främja jämställt entreprenörskap är ett fokusområde för West Swedish Incubators, ett projekt där Borås INK som en av åtta inkubatorer i Västsverige samverkar för att hjälpa nya företag att utvecklas och växa. West Swedish Incubators består av Innovatum Startup, Brewhouse Inkubator, Sahlgrenska Science Park, Founders Loft, Borås INK, GU Ventures, Chalmers Ventures och Science Park Skövde.

Fler Nyheter från BoråsINK