OO Software – efter första internationella affären och med ny produkt på gång gör bolaget exit från Borås INK

dec 22, 2020

OO Software har gått från att vara ett molnbaserat system för att administrera service av truckar och kompressorer till att appliceras på allt som behöver servas. Nu lanseras systemet på norska. I framtiden kan programvaran kopplas till alla internetuppkopplade maskiner med IOT så att maskinerna själva kan tala om när de behöver service.

Idag använder många serviceföretag fortfarande post it lappar och annan manuell hantering för att hålla reda på vart och när serviceteknikerna behövs. Företaget OO Software har utvecklat serviceprotokoll.se, ett system för att digitalisera administrationen för serviceföretag.

− Många inser att de behöver ett system för att hålla ordning. Men det är en trög process. Det är deras största arbetsredskap i vardagen som de behöver byta ut, säger grundaren Robin Dorbell.

Men i år har det lossnat i försäljningen för OO Software som startades av Robin och Börje Kroon 2014. Börje som idag är pensionär, hade drivit kompressorservice i många år och hade en idé om att digitalisera serviceadministrationen för att spara tid och hålla ordning i verksamheten. Börje presenterade sin idé för Robin, som han kände genom flygklubben de är medlemmar i.

− ­Det lät som något jag kunde hjälpa till med och så körde vi igång. Först i liten skala, men vi märkte snart att samma lösning gick att använda på så många fler branscher, berättar Robin.

Två år senare anställdes utvecklaren Rasmus för att hjälpa Robin att bygga vidare på systemet. Sedan var den stora utmaningen att utöka försäljningen, som mestadels skötts av Börje. För ett år sedan anställdes säljaren Joel Larsson och det har haft en stor effekt i att skala upp bolaget.

− Det har hänt jättemycket, framförallt på antal licenser där vi vill växa. När Joel började hade vi 100 licenser ute, nu har vi 180. Vår plan är att fortsätta dubblera årsvis. Fram tills nu har vår omsättning till stor del baserats på konsulttimmar, säger Robin.

Skalat upp med hjälp av digitala möten

De är väldigt glada över att ha kunnat skala upp så mycket under detta speciella år där inget blivit som man tänkt sig.

− Med corona blev det totalstopp i början. För många är systemet hjärtat i verksamheten och då vågar de inte ta steget att byta ut det i situationen som blev. Det har varit en utmaning, men samtidigt följer vi upp alla vi haft kontakt, säger Joel.

Pandemin har precis som för alla bolag inneburit förändringar i arbetssätt som på flera sätt öppnat upp för nya möjligheter.

− Innan pandemin hade jag kanske två möten i månaden. Idag har jag över 30 möten i månaden varav 98% via webben. Jämfört med bara ett år sedan så har det blivit accepterat och deltagarna i mötena känner att det är lika effektivt, säger Joel.

− Det blir också en ekonomisk fråga i det att en resa till Stockholm tar 6 timmar. Nu kan vi ha möten med kunder i Stockholm och Malmö samma dag. Mötena blir också kortare då vi vid ett fysiskt möte hade varit på plats i två timmar. Nu kan vi vara klara på 20 minuter, säger Robin.

Första kunden i Norge

Och det har också bäddat för OO Software:s första internationella affär, en kund i Norge som bolaget lyckats knyta till sig genom enbart digitala möten och goda referenser från en svensk kund.

− En befintlig kund har fört oss samman med den nya norska kunden, som de känner genom branschgemensamma mässor och leverantörer. Nu kommer vi stega in på den norska marknaden. Systemet kommer översättas till norska vilket är en förutsättning för att sälja det, säger Robin.

Bolaget har fler potentiella norska kunder på gång, men kommer gå ut tuffare på den norska marknaden under Q1 2021. Mycket av den svenska servicemarknaden är bearbetad, men de hittar hela tiden nya typer av företag som kan nyttja tjänsten. Poolservice, bevattning av blommor, utbyte av lampor – service som ligger långt från den ursprungliga inriktningen på kompressorer och truckar. Idag är storkök deras främsta kundkategori.

Det som utmärker OO Software är att all utveckling av systemet har skett utifrån de behov som finns hos servicebolagen. Utvecklarna har jobbat nära användarna och om något upplevdes som ett hinder i användandet har det ändrats och vidareutvecklats tills det fungerar optimalt.

− Vi utvecklar inte för oss utan för kunden. Det är en och samma bas för alla som vi hela tiden utvecklar efter de önskemål vi får från våra kunder. Vi har märkt att vår målgrupp är mycket större än vi tänkt från början och önskemålen för systemet ofta är samma, säger Robin.

− Vi har ambitionen att vara bäst! Vi är inte nöjda med att ha gjort ett system utan vår styrka är att vi tar hjälp av befintliga kunder för att vidareutveckla det, flikar Joel in.

Med K-link kan maskinen be om service

Något som de jobbar med just nu är produkten K-link som OO Software fått finansiering till av Västra Götalands Regionen för att utveckla. Produkten kopplas på en maskin för att övervaka och samla in data om den. K-linken är uppkopplad till serviceprotokoll.se och kan med hjälp av datan tala om hur maskinen mår. Robin och Joel är tydliga med att deras system aldrig kommer bli färdigt. I takt med att marknaden utvecklas måste de anpassa sin produkt.

− En fördel för oss är att marknaden inte är överexponerad. Det är precis i början av digitalisering av service. 2025 kommer alla behöva det här för att jobba förebyggande. Med IOT (internet of things) kommer alla maskiner vara uppkopplade till ett system och säga till ”jag behöver servas”. Det är viktigt för oss att förmedla till branschen, säger Joel.

OO Software kom till Borås INK 2017 och kommer nu till årsskiftet lämna inkubatorprocessen och göra exit.

− Vi är väldigt glada för att grundarna på ett framgångsrikt sätt kompletterat teamet med både en säljare och en utvecklare, och att de tillsammans har ökat bolagets försäljning, utvecklat produkten och affärsmodellen, på ett sätt som möjliggör fortsatt god tillväxt, säger Markus Bredberg, affärsutvecklare på Borås INK.

Borås INK kommer med spänning följa deras fortsätta resa.

Fler Nyheter från BoråsINK