Sjuhärads Google för textil produktion utökar med e-handel och logistik

feb 22, 2019

2016 lanserade Inkubatorn i Borås en kartläggning över Sjuhärads textilindustri i tryckt format. Syftet med registret är att synliggöra de leverantörer som finns att tillgå i regionen och underlätta för dem som vill producera lokalt. På grund av en ökad nationell efterfrågan är registret nu uppdaterat och omfattar hela den textila värdekedjans leverantörer med koppling till Sjuhärad. Den 21 februari lanserades Sjuhäradstextil 2.0 vid eventet ”Alla snackar e-handel…” på Textile Fashion Center.


Lanseringen skedde vid eventet ”Alla snackar e-handel…” i DoTank Center den 21 februari

Inkubatorn är Sveriges ledande affärsutvecklingspartner för textil- och modebranschrelaterade startups. Startups som har potential för tillväxt erbjuds affärsutvecklingsstöd för en snabbare marknadsetablering med stöd inom bland annat affärsmodellering, branschnätverk och finansiering. Då Sjuhärad och Boråsregionen är känd för sin textila tradition och kompetens är det naturligt att många nya företag vänder sig till regionen för att få stöd. Som kompletterande tjänst har Inkubatorn under flera års tid byggt upp ett register över textila producenter och leverantörer, för att enklare kunna guida de företag som vill producera i Sjuhärad.

– Vi kände en stark efterfrågan från våra startups, men även från andra företag, att hitta lokala producenter samtidigt som det rådde en missuppfattning att svensk textilproduktion var död. Inget kunde vara mer fel, vilket sjuhäradstextil.se är ett bevis på, säger Henrik Jansson, VD vid Inkubatorn i Borås.

Det som från början var en tryckt bok, likt en telefonkatalog över alla aktörer, digitaliserades under 2017 och snart fanns behovet av att utöka tjänsten till att även omfatta aktörer som erbjuder tjänster inom e-handel och logistik. Ambitionen är att bli ett ”Sjuhärads Google” där alla regionens leverantörer i den textila värdekedjan finns att hitta via sökningar och olika kategorier.

– Med den här webbtjänsten vill vi fortsätta vårt arbete med att stimulera textil- och modebranschen i Sverige och göra det lättare för personer och företag som vill samarbeta att hitta rätt, säger Maria Åhman, affärsutvecklare vid Inkubatorn i Borås.

Den 21 februari lanserades den uppgraderade tjänsten under ett event i Textile Fashion Center där Inkubatorn hade bjudit in fem e-handelsaktörer i Sjuhärad för en diskussion kring framgångsfaktorer och framtidens digitala handel.

 

Besök www.sjuharadstextil.se

 

Fler Nyheter från BoråsINK