Styrelsearbete och avtalsrätt vid andra tillfället av Think Business

mar 23, 2017

Igår hölls det andra tillfället i Inkubatorns seminarieserie Think Business. Det var återigen en fullsatt lokal med 17 startups från Sjuhärad som den här gången fick kompetensutveckling inom styrelsearbete och avtalsrätt.

 

Daniel Yar Hamidi från StyrelseAkademien Sjuhärad pratade om hur man som liten startup etablerar en kompetent styrelse. Han förklarade vad en styrelse har för uppdrag och ansvar samt vad ett nystartat bolag kan använda en extern styrelse till. Daniel upplyste även när det kan vara bra att inte ha en styrelse och informerade om alternativ till en traditionell sådan.

– Att ha en styrelse med externa ledamöter innebär att man måste vara villig att dela med sig av sin verksamhet och vara transparent. I uppstartsskedet av ett företag kan det räcka att ta hjälp av sitt personliga nätverk, alternativt en mentor. Försök i så fall att hitta kritiska vänner och undvik ja-sägarna, rådde Daniel.

Julia Lacandler och Martin Bergander från Wesslau Söderqvist deltog i Think Business för att berätta om vikten av bra avtal och konsekvenserna av dåliga. Vilka avtal behöver man ha och vad ska de innehålla? Kontentan var att ett bolag köper sig en säkerhet med ett bra avtal. Man kan då förutse risker tidigare och vid tvister kommer lösningen fortare än om man inte hade haft ett bra avtal med tydliga villkor.

– Förutom säkerheten ökar ett bra avtal värdet på bolaget. Det ser seriöst ut vid affärer och inger förtroende för kunden. Tänk på att alltid ha skriftliga avtal, oavsett hur omfattande de är. Det är också viktigt att avtalet anpassas efter aktuell situation. Sedan är det självklart också en kostnadsfråga, sa Julia.

Ett av bolagen som deltar i Think Business är Dekatech. Dennis Karlsson som är majoritetsägare och VD driver sedan tidigare ett annat bolag och har redan en del erfarenhet av avtal. Däremot är det högst aktuellt att bilda en styrelse i det nya bolaget.

– Att Inkubatorn erbjuder oss den här möjligheten till kompetensutveckling är guld värt. Vi får mer insikt i sådant som rör vår pågående utveckling och vi får dessutom träffa andra entreprenörer som stöter på samma problem som vi gör. Den benchmarkingen är oerhört värdefull, sa Dennis efter gårdagens kurstillfälle.

Nästa tillfälle i Think Business är den 5 april och fokuserar på ekonomi. Wengbrands Redovisning håller då en snabbkurs i bokföring och redovisning och Swedbank pratar om vilka ekonomiska utmaningar som kan finnas vid bolagstillväxt.

 

Partners till Think Business 2017:

Skärmavbild 2017-05-05 kl. 11.05.17

Fler Nyheter från BoråsINK