Sveriges Innovationsriksdag till Borås 2018

apr 25, 2017

Nästa år arrangeras Sveriges Innovationsriksdag i Borås den 10–11 april. Sveriges Innovationsriksdag är årskonferensen som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem – ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringsliv och andra opinionsbildare. Värdar för 2018 års nationella konferens är Inkubatorn i Borås och Science Park Borås.

När Sveriges Innovationsriksdag hålls i Borås 2018 är det den nionde i rad. Årskonferensen arrangeras hos olika inkubatorer och science parks runtom i landet och att nu ha fått en så erkänd och populär nationell konferens till Borås är ingen tillfällighet. Inkubatorn i Borås har under många år arbetat för att stötta startups att etablera sig på marknaden och bolag som Heliospectra och Finecut kan nämnas som några som har blivit väldigt framgångsrika, mycket tack vare det stöd som Inkubatorn har bistått genom affärsutveckling, finansiering och nätverk.

– Sveriges Innovationsriksdag, vår branschkonferens, har på väldigt kort tid etablerat sig som den självklara arenan för att diskutera varför just olika aspekter av innovation är viktigt för svensk näringslivsförnyelse, samt hur vi bäst kan arbeta för att ta vara på alla de möjligheter som erbjuds. För två år sedan var Stefan Löfven öppningstalare på konferensen och i år talar Mikael Damberg, vilket säger en del om dess tyngd, och det ska bli väldigt roligt att visa upp Boråsregionens fantastiska innovationsmiljö för vår omvärld, säger Henrik Jansson, vd Inkubatorn i Borås.

Den 10–11 april 2018 samlas alltså branschen för Sveriges Innovationsriksdag i Borås, då i Textile Fashion Center under temat ”Dressed for Success”. Temat bygger på den position som Borås har tagit inom textil och konfektion, teknisk textil och e-handel. I Borås finns företag som Gina Tricot, 8848, Craft och Oxeon som inte bara har grundats i staden utan även behåller sina huvudkontor i Borås.

– I Borås finns internationellt ledande miljöer för utbildning och forskning inom det textila området genom Textilhögskolan med framstående forskning inom materialteknik, design och affärsmodeller kopplat till hållbarhet i textila värdekedjor som transformeras till nya innovationer. Så småningom blir detta banbrytande produkter och tjänster som hela Sverige, och världen, kommer att använda. Vi ser fram emot att bjuda in våra branschkollegor och nationella beslutsfattare för att visa upp vad vi har att erbjuda, säger Erik Bresky, vd Science Park Borås.

I dagarna, den 25–26 april, hålls Sveriges Innovationsriksdag 2017 hos Science Park Mjärdevi i Linköping och Norrköping Science Park. Under temat ”Digital Transformation” hålls key notes, föreläsningar, tematiska möten och workshops med fokus på omställningen till ett digitalt samhälle. Årets konferens berör också morgondagens arbetssätt för öppen innovation samt hur landets storbolag kan bli ännu bättre på att samarbeta med startups för att utveckla sina produkter och tjänster.

– Innovationsriksdagen samlar med bred förankring engagemang och utvecklar samverkan kring innovationsbaserad näringslivsutveckling. I år fokuserade vi på den internationella trenden där storföretag snabbar på sin innovation genom att jobba allt mer med science parks, inkubatorer och inte minst nya, innovativa tillväxtföretag. Inför 2018 ser vi fram emot att genomföra Sveriges Innovationsriksdag i Borås och där ta del av den starka utvecklingen i det regionala innovationssystemet, med Science Park Borås och Inkubatorn i Borås, RISE forskningsinstitut samt Högskolan i Borås i centrum. Vi hoppas också få inspiration av bygdens entreprenörskapsarv med knallar och annat, samt dagens ledande e-handelsföretag, säger Magnus Lundin, vd SISP – branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks.

Välkommen till Sveriges Innovationsriksdag i Borås 2018!

Kontaktpersoner

Henrik Jansson, vd Inkubatorn i Borås
070-308 80 92
henrik@ink-boras.se

Erik Bresky, vd Science Park Borås
073-377 85 20
erik.bresky@scienceparkboras.se

www.scienceparkboras.se
www.ink-boras.se
www.sverigesinnovationsriksdag.se

Fler Nyheter från BoråsINK