Wavebreaker AB lanserar innovativt bullerskydd på internationell marknad – första ordern till Tjeckien

maj 13, 2024

Wavebreaker satsar internationellt direkt med sitt innovativa bullerskydd som använder motljudsteknik för att minska trafikbuller. Produkten har potential att bidra till ökad hållbarhet inom trafikmiljösektorn över hela världen och nu är första kommersiella kontraktet signerat.

Kunden är tjeckiska nationella järnvägsmyndigheten, Správa železnic, s.o med syftet att starta upp en certifieringsprocess med målet att bli godkänd för användning i det tjeckiska järnvägsnätet.

– Buller från infrastruktur ökar globalt och Správa železnic är den första järnvägsmyndigheten i världen att betrakta Wavebreaker som en lösning för att minska bullret, förklarar Tony Johansson, CEO.

Den innovativa lösningen har testats i en rad olika pilotprojekt i flera länder och efter långa beslutsprocesser kan den nu för första gången efter sex års utveckling tas i bruk i ett kommersiellt projekt. Installationsplatsen ligger i den lilla staden Slavíč, nära Olomouc där ett stort renoveringsprojekt äger rum i år. Järnvägslinjen är dubbelspårig nationell korridor Prag – Pardubice – Olomouc – Ostrava, som håller på att uppgraderas för att vara redo för ökad hastighet och implementering av nya säkerhetssystem.

I projektet ingår att installera nya bullerskärmar i aluminium och glas. På en sektion av 330 m kommer Wavebreaker att installeras ovanpå den nya bullerskärmen i aluminium. Det innovativa bullerskyddet bygger 20 cm över skärmen och fungerar som en akustiklåda som sänker buller med minst 3-5 dB, halverar ljudenergin och ljudtrycket samt tar bort de högsta tonerna som oftast uppfattas som bullrigast för det mänskliga örat.

– Vi har för detta projekt designat en helt ny monteringsteknik som kommer att vara vår standardmetod för bullerskärmar i aluminium, fortsätter Tony Johansson.

Installationen kommer att göras sommaren 2024 av ett certifierat tjeckiskt team, övervakat av Wavebreaker AB och den tjeckiska distributören, Beauport s.r.o. Det kommer att finnas möjligheter för intresserade kunder att besöka platsen under installationen.

Fler Nyheter från BoråsINK