Aweria

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Aweria är ett specialiserat informationssystem för akutsjukvård. Systemet har tagits fram tillsammans med läkare, sjuksköterskor, och andra experter inom området för att lösa de problem som finns med bristfälliga it-stöd inom akutsjukvården. Aweria följer patienten genom hela den akuta vårdprocessen med funktioner för akutjournal, akutliggare, beslutsstöd och verktyg för statistik och rapportering.

www.aweria.com