/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Posifon är en enkel mobiltelefon som ska skapa trygghet för äldre och funktionshindrade. Om någonting händer kan användaren genom en lätt knapptryckning larma anhöriga eller vårdcentralen som då får ett meddelande om personens position. Telefonen kan även ställas in för att larma om personen befinner sig utanför en trygghetszon som man själv har definierat. Positionen hittas med hjälp av modern mobiltelefoni och Internetkartor.

Läs mer på Posifon.se