/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Läkare som hållet i bandaget PressCise”Via Inkubatorn har vi som ett litet start-up möjlighet att utvecklas affärsmässigt och projektmässigt i en dynamisk miljö bland andra entreprenörer som inspirerar.”
– Josefin Damm, projektledare PressCise

Baserat på forskning och ett tvärvetenskapligt samarbete mellan kärlkirurgi, matematik och teknisk textil, utvecklar och säljer PressCise ett innovativt kompressionsbandage med väldefinierat tryck för sjukvården och sportapplikationer. Bandaget är elastiskt med ett visuellt indikationssystem för effektiv och tillförlitlig applicering och underhåll av en fördefinierad kompression.

Läs mer om bandaget på presscise.com

Foto: Anna Sigge