WaterWeave

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Ett textilbaserat vattenreningssystem för absorption av tungmetaller. Tekniken utvecklas genom forskning på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.

www.waterweave.se