Hur kan AI användas för att skapa en hållbar textilindustri?

sep 18, 2023

Den 14 november arrangerar Borås INK eventet INK DAY med tema Sustainable Textile – AI för innovation och business. Textilbranschen står inför en jätteutmaning där AI kan spela en nyckelroll, men hur? Det kommer föreläsare och moderator Fredrik Löfgren tillsammans med en panel bestående av forskare, näringsliv och startups att diskutera.

AI-funktioner har redan applicerats framgångsrikt på en mängd olika branscher för att till exempel förenkla hantering av stora mängder data och skapa effektivare arbetsflöden. Men hur kan AI användas för att bidra till en hållbar värld för framtiden? Textil- och modeindustrin är en av de branscher som har störst negativ inverkan på klimatet. Med en linjär och odigitaliserad värdekedja där produkter blir slit och slängvaror som hamnar i soporna istället för att återvinnas efter användning, är det hög tid att förändra branschen.

Hur kan vi använda AI på bästa sätt för att göra textil- och modeindustrin cirkulär? På vilket sätt kan AI bidra till att lösa textilindustrins hållbarhetsproblem? Vilka kompetenser har AI för att stötta företagens arbete för att möta EU:s strategi för hållbara och cirkulära textiler? Vad finns det för risker med att integrera AI? På årets INK DAY diskuteras vilken roll AI kommer att spela, vad som redan nu går att integrera i textila verksamheter och vad som inom en snar framtid kommer vara en del av vår vardag.

Eventet inleds med föreläsaren Fredrik Löfgren, robotutvecklare, VR & AI-expert och eftertraktad föreläsare som tidigare vunnit medaljer under både VM och OS i robotik. Med sina kunskaper slår han världen med häpnad när han förklarar möjligheter och utmaningar som framtiden av AI och robotar kommer medföra. Han kommer sedan att moderera det efterföljande panelsamtalet med forskare, näringsliv och startups.

– Vi vill belysa möjligheterna och utmaningarna inom det textila området och dess närliggande supportområden som till exempel transport, logistik och materialkontroll. Syftet är att lyfta de områden där behovet av utveckling finns så att drivna entreprenörer får en inblick i de framtida behoven. AI kan vara en nyckel till att lösa dessa behov, men det behövs en visionär som har modet och kraften att etablera bra lösningar på marknaden. Med årets tema vill vi väcka nyfikenhet hos publiken, säger Mats Ekman, affärsutvecklare hos Borås INK och projektledare för INK DAY.

INK DAY är i år ett liveevent den 14 november kl 13:00-14:00 i Textile Fashion Center. Det är kostnadsfritt att delta. Eventet är en del av Borås Textile Days som arrangeras i Textile Fashion Center den 14-15 november med målet att samla textilbranschen för att ta del av innovation och utveckling inom textil och mode, inhämta kunskap och inspiration, samt nätverka på Sveriges textila mötesplats.

Fler Nyheter från BoråsINK