Ink Invest

Investeringsbolag med Sjuhäradsanknytning

Borås INK har kontakt med en lång rad investerare som successivt gör dig redo för take off.

På vårt initiativ har tio lokala entreprenörer i Sjuhärad bildat investeringsbolaget InkInvest. Borås Ink har ingen ägarandel i bolaget vilket innebär att alla investeringar sker på marknadsmässiga villkor. Entreprenörerna bidrar även med professionell kunskap till dig som startup.

Vad är InkInvest?

  • Ett nätverk av entreprenörer med Sjuhäradsanknytning med lång erfarenhet av att bygga framgångsrika bolag
  • De samarbetar med Inkubatorn i Borås för att ge dig som entreprenör extra stöd
  • De saminvesterar gärna med andra

Vem kan få finansiering genom InkInvest?

  • Startups med stor tillväxtpotential som drivs av passionerade team
  • Startups som har påbörjat sin marknadsintroduktion
  • Startups som är kunder till Borås INK