Ink Invest

Investeringsbolag med Sjuhäradsanknytning

Inkubatorn i Borås har kontakt med en lång rad investerare som successivt gör dig redo för take off.

På vårt initiativ har tio lokala entreprenörer i Sjuhärad bildat investeringsbolaget InkInvest. Entreprenörerna representerar en rad olika branscher där var och en äger 10% av investmentbolaget. BoråsInk har ingen ägarandel i bolaget vilket innebär att alla investeringar sker på marknadsmässiga villkor. Entreprenörerna bidrar även med professionell kunskap till dig som startup.

Vad är InkInvest?

  • Ett nätverk av entreprenörer med Sjuhäradsanknytning med lång erferenhet av att bygga framgångsrika bolag
  • De samarbetar med Inkubatorn i Borås för att ge dig om entreprenör extra stöd
  • De saminvesterar gärna med andra

Vem kan få finansiering genom InkInvest?

  • Du är en passionerad och kreativ entreprenör
  • Du driver ett nystartat företag med tillväxtpotential
  • Du börjar närma dig marknadsintroduktion
  • Du är kund till Inkubatorn i Borås