Nytt koncept för samverkan för en innovativ och konkurrenskraftig Sjuhäradsregion

mar 6, 2023

Nu lanseras konceptet LINK, en chans för startups och näringsliv i regionen att träffas för att utveckla kunskap och nätverk. LINK står för Learning, Inspiration, Network och Knowledge och kommer genom föreläsningar och gruppcoachning skapa förutsättningar för att stärka Sjuhärad som en innovativ och konkurrenskraftig region.

Sedan ett par år tillbaka har Borås INK samarbetat med Västsvenska Handelskammaren i Borås och inte minst arbetat för att hitta forum för nya och mogna bolag att mötas och utvecklas tillsammans. Nu har arbetet mynnat ut i ett koncept – LINK. Bakom konceptet LINK står Borås INK och Västsvenska Handelskammaren, Drivhuset i Borås och Nordiska Textilakademin.

Syftet med LINK är att skapa en inspirerande miljö där utbyte av erfarenheter, utmaningar och nya kontaktytor möjliggör en positiv utveckling. Samverkan är nyckeln till att kunna möta den omställning vi alla står inför och allt från nystartade startubolag till bolag som varit verksamma i flera år erbjuds att delta i LINK.

LINK är ett utmärkt tillfälle att utveckla sin kompetens, affär, nätverk och kanske nya allianser. Vi stärker utvecklingen och samarbetet i vårt regionala näringsliv mellan tidiga idéer och mogna bolag, säger Mats Ekman, projektledare för LINK.

Första träffen arrangeras den 9:e mars, då med fokus på Hållbarhet & Cirkularitet. Under året kommer totalt sex stycken workshops arrangeras, varje gång med ett nytt tema. Bolagen kommer få lyssna till föreläsningar och workshoppa kring Digital Business, Omvärldsbevakning, Finansiering, Team & Ledarskap samt Sälj & Marknad. Vid varje tillfälle kommer stort fokus ligga på nätverkande och möten mellan bolag i olika skeden.

Målsättningen är att öka medverkande entreprenörers förmåga att etablera och utveckla sin verksamhet för att kunna bli mer konkurrenskraftiga framå

Västsvenska Handelskammaren ser mycket positivt på detta samarbete. En möjlighet för lite mer erfarna bolag att bidra med kunskap men också möjlighet att få input från startups med nya ögon och möjliga lösningar. Att kunna få kunskap från duktiga föreläsare samt arbeta i workshops där man utbyter erfarenhet mellan nya och etablerade företag är bra för företags- och affärsutvecklingen i regionen, säger Ove Lillestöl, regionchef, Västsvenska Handelskammaren.

LINK är kostnadsfritt för bolag att delta i och finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

Fler Nyheter från BoråsINK