RecoMended utvecklar en uppskalningsbar reparationstjänst som möjliggör en cirkulär textilindustri

feb 14, 2023

RecoMended ska göra det mer lönsamt att laga kläder så att de används längre. Tillsammans utvecklar Jesper Karlsson, Erik Lindtorp och Rickard Ledin da Rosa, grundarna till bolaget RecoMended en storskalig och automatiserad reparationstjänst så att fler företag kan bli en del av en cirkulär ekonomi.

Textilindustrin har länge präglats av en slit och släng mentalitet där det varit billigare att köpa nytt än att ta hand om de plagg som redan finns i garderoben. Lägg därtill att textilindustrin sliter hårt på jordens resurser när nya varor produceras. Därför startade Jesper Karlsson, Erik Lindtorp och Rickard Ledin bolaget RecoMended.

De tre grundarna har lärt känna varandra som kollegor i textilbranschen och delar ett genuint hållbarhetsintresse med en önskan att påverkan branschen. För ca 10 år sedan startade Erik Lindtorp och Rikard Ledin ett varumärke, WoollyBear, med en transparens som redan då visade ända ner till vem som producerat plagget, men tyvärr bar det sig inte. De började då fundera på att starta upp en annan verksamhet som gör rätt från början.

Jesper Karlsson hade en tid närt en dröm om att starta en reparationsverkstad som kunde hjälpa kunder att laga allt från kläder till tält.

– Jag brukade ta med mig och laga grejer på fabriken i Polen som jag reste till i jobbet och tänkte vad gör folk som inte har tillgång till en syfabrik. Vi började spåna på en idé om att erbjuda säsongsförvaring av kläder, samma som med vinterdäck, att ta in sommarkläder, laga och se över dem så de är redo att för användning när säsongen skiftar, berättar Jesper.

De förstod snart att problemet är så stort att en butik inte kan göra så stor skillnad. De skulle behöva bygga en jättestor fabrik. Eftersom de kommer från Karlstad sökte de först efter stöd där och med Nyföretagarcentrums hjälp kom de igång. Men de insåg att de behövde få ett mer specialiserat stöd för att komma vidare med sin affärsidé.

– Vi gjorde en ordentlig undersökning om vart vi skull ta vägen med vår idé. Vi kollade upp stöd i Stockholm men också i Trollhättan eftersom vi förstod att automation skulle vara en viktig del. Vi förstod ganska snabbt att det var Borås vi skulle rikta blickarna mot, säger Erik.

I den vevan lanserade Borås INK initiativet NEST med målet att ställa om textil- och modeindustrin till att bli mer hållbar tillsammans med tre andra inkubatorer; eXpression i Umeå, Sting i Stockholm och xPlot i Lund.

– Beskrivningen av NEST, alla meningar vi sagt till varandra summerades i filmen. Vi kände ”det här är ju vi”, säger Erik.

Och det visade sig vara sant. De kom med i NEST katapultprogram och i juni stod RecoMended som segrare i NEST avslutande pitchfinal och belönades med ett stipendie på 75.000 kr från TEKO. Efter det antogs de i Borås INK ordinarie INK Business process.

Jesper Karlsson vid arbete i DO-tanken. Foto: Vasilios Bartziokas, Science Park Borås

RecoMendeds målsättning är att skapa en uppskalningsbar, automatisk reparationstjänst som ger ett attraktivt mervärde och gör att kläder i högre grad används längre. I ett första steg vill de lansera tjänsten på den svenska marknaden men i förlängningen siktar de på att nå ut till Europa. En första tanken med reparationstjänsten var att vända sig till privatpersoner, men de riktade snart blickarna till företag istället.

– Vi arbetar just nu för att validera vår affär och försöker kartlägga företags behov genom olika typer av kundprojekt. Vi vill inte bygga en skrivbordsprodukt utan arbetar på flera olika spår samtidigt. Det innebär även samverkan med andra aktörer som Wargön och Science Park Borås, berättar Erik.

Killarna berättar att de märker av ett stort intresse från företagen. Några företag tror sig hitta nya målgrupper genom att kunna erbjuda fler tjänster och att RecoMended blir en möjliggörare för dem att hitta cirkulära intäkter.

– Det finns ett behov och i dagsläget inget annat alternativ för företagen att erbjuda lagning av kläder på ett effektivt sätt. Tjänsten är fortfarande under utveckling, så det vi kan erbjuda just nu är samverkansprojekt. Vi märker att det finns en vilja att utveckla tillsammans eftersom det krävs mycket av företagen för att själva bygga upp logistiken för att få det att bli lönsamt, säger Jesper.

I utvecklandet av tjänsten spenderar de mycket tid i Textile Fashion Center i Borås för affärsutvecklingsmöten men framförallt labbtester och produktutveckling i DO Tank Center, Science Park Borås innovationsmiljö.

– DO Tank är en väldigt stod del av vår affär. Men det är inte bara tekniken utan även människorna man träffar, hur de medvetet sätter våra möten samtidigt som andra möten pågår så att viktiga möten sker som tar oss framåt, säger Erik.

De känner att valet att söka sig till Borås har betytt väldigt mycket för deras affärsidé.

– Vi har blivit så väl mottagna i Borås. Det var första gången vi faktiskt sträckte oss ut, vi fick vind i ryggen och ett helt annat självförtroende. Det visar också att vi är på rätt plats, som när vi hade möte med Almi, VGR, Science Park Borås och Borås INK. För oss så blir 1 + 1 + 1 + 1 inte fyra utan 10. Det blir såna synergieffekter av att jobba med varandra, säger Jesper.

RecoMended har också under hösten 2022 drivit ett projekt under Resource som ämnar öka den teknologiska mognadsgraden för fem skalbara och automatiserade koncept att väsentligt förlänga livstiden på textila produkter. För att öka takten i omställningen mot cirkulära resursflöden och kraftigt minska textila produkters miljö, och klimatpåverkan under dess livscykel. Genom att sätta samman ett nätverk för att realisera innovativa, automatiserade och storskaliga processer inom reparation och uppfräschning av textila produkter. Utvalda intressenter och samarbetspartners under projektet är Gina Tricot, ASKET, Science Park Borås, Wargön, Lejon Kemi och TexMac.

Vi önskar RecoMended fortsatt lycka till framåt och följer med spänning deras utveckling!

Fler Nyheter från BoråsINK