STARTUP

Stories

Sedan starten av BoråsINKs verksamhet 2010 har vi stöttat över 150 startups genom vår affärsutvecklingsprocess. Läs ett urval av våra fantastiska entreprenörers berättelser.