Startup

Stories

Sedan starten av BoråsINKs verksamhet 2010 har vi stöttat över 150 startups genom vår affärsutvecklingsprocess. Läs ett urval av våra fantastiska entreprenörers berättelser.

BoråsINKs Startup Stories är producerade inom ramen för projektet VINK – Västsvenska Inkubatorer.

 

Ekkono Solutions AB gör uppkopplade saker smarta

 

CGrind AB gör innovativt kaffe för en bättre värld

 

Rekotex AB minskar resursslöseriet i textilbranschen

 

Belogic AB skapar en smartare e-handel

 

T-Studio makes the fashion industry smarter (in English)