30 000 kr till Modeinkubatorn

maj 27, 2016

Tisdagen den 24 maj delade Sparbanksstiftelsen Sjuhärad ut stipendier under en festlig galamiddag. Inkubatorn i Borås fick 30 000 kr att använda till att kartlägga och öka kompetensen kring produktion av textila produkter

På plats i Wäveribolagets lokaler intill gamla Viskan var Gesica Tawakkoli Gunmalm och Emma Ivarsson från Modeinkubatorn. Pengarna från stipendiet ska användas till ett projekt i tre steg.

e6eb1dbb-95cf-4d9e-9067-7113b39fe0f8

– Vi vill öka kompetensen hos entreprenörerna och lära dem förstå komplexiteten av produktion av textila produkter. Genom att besöka producenter och leverantörer i Sjuhärad ökar vi deras kunskap samtidigt som samarbetsmöjligheterna mellan entreprenörer och leverantörer ökar, säger Gesica Tawakkoli Gunmalm som är ansvarig för Modeinkubatorns verksamhet.

Först ska leverantörer och producenter av textila produkter i Sjuhärad kartläggas. Dessa ska sammanfattas i en PDF som kan laddas ner från Inkubatorns hemsida. Vidare anordnar Modeinkubatorn ett tvådagars seminarium kring sourcing, produktion och produktutveckling för att belysa produktutvecklingsprocessen. Tillsammans med några av de kartlagda producenterna och leverantörerna anordnas även en roadshow som börjar i Textile Fashion Center och sedan fortsätter ut i Sjuhärad.

– Det är jättekul att vi har fått det här stipendiet för att satsa inom området. Vi ser en brist bland de entreprenörer vi jobbar med i att förstå just produktionsprocessen kring textila produkter. Ofta begränsas deras arbete och framgång i att de saknar kunskap och förståelse för sourcing och produktion. Genom stipendiet från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad får vi nu möjlighet att arbeta mer riktat mot detta, avslutar Emma Ivarsson, projektledare Modeinkubatorn.

ea667233-a5c2-4652-a40e-ec4c4141be78

Fler Nyheter från BoråsINK