900 000 kr från Vinnova för marknadsintroduktion av Wavebreaker

maj 29, 2019

När Vinnova nu utser vilka bolag som får finansiering för Innovativa startups steg 2 är inkubatorbolaget Wavebreaker AB ett av dem. Wavebreaker tilldelas 900 000 kr, den högsta summan, för att testa prototypen på marknaden.

Wavebreaker har utvecklat ett innovativt bullerskydd som dämpar ljud från väg och järnväg i urbana miljöer. Istället för att bygga allt högre och dyrare bullerskydd har Tony Johansson, innovatören och grundaren av bolaget, genom ny teknik tagit fram ett mer effektivt och billigare bullerskydd än dem som finns på marknaden idag. Produkten är en interferensdämpare som antingen monteras på helt nytt eller befintligt bullerskydd.

Förra året tilldelades Wavebreaker 300 000 kr i Vinnova Innovativa startups steg 1. Sedan dess har det ansökts om patent, skissats på en prototyp och nu finns en färdig produkt att introducera på marknaden. Marknadsintroduktionen sker genom ett projekt med Trafikverket och Trafikförvaltningen i Stockholm. För att realisera detta har Vinnova beviljat 900 000 kr i Vinnova Innovativa startups steg 2.

– Det känns fantastiskt och mycket stärkande att få denna finansieringen. Att vara innovatör är ibland lite av berg och dalbana och detta var en rejäl kick. Bidraget är en bekräftelse på att kunder och intressenter inom infrastrukturutveckling vill se Wavebreaker nå marknaden. Vinnova visste att bidraget var den sista pusselbiten i att få ihop den totala projektbudgeten, säger Tony Johansson.

I denna utlysningen finansierar Vinnova företag som fått bidrag i Innovativa Startups Steg 1 och lämnat in slutrapport för det projektet. Målgruppen är nystartade små- och medelstora företag som vill växa i Sverige, eller verka som förändringsagenter, och har ett unikt bidrag i ett internationellt perspektiv. Företagets verksamhet ska även kunna bidra till FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. 99 företag ansökte om fortsatt finansiering i fas 2 och Wavebreaker var ett av de bolag som tilldelades det.

– Wavebreaker AB startade 2017 med målet att kunna erbjuda nya tekniska lösningar för bullerskydd till lägre kostnader för samhället. Tack vare Vinnova är målet att nå marknadslansering och en första affär senast 2021 möjligt, avslutar Tony.

 

Stöd från InfraSweden 2030 och VGR

Beslutet för steg 2-finansieringen föregicks bland annat av ett tidigare projektbidrag från InfraSweden 2030. Vinnova är även en av finansiärerna inom det nationellt strategiska innovationsprogrammet, tillsammans med Energimyndigheten och Formas. Programmet möjliggör strategisk innovation genom att koppla ihop väg- och järnvägsteknik med det senaste inom material-, fordons- och kommunikationsteknologi, samt standardisering. Visionen är att Sverige år 2030 har konkurrenskraftiga transportinfrastrukturleverantörer som bidrar till klimatneutrala transporter, vilka möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

– Projektet med Wavebreaker är nyskapande i förhållande till State of the art och bidrar till miljömässig och social hållbarhet. Projektet har ett aktivt näringslivsdeltagande, kopplat också till SL och Trafikverket. Minskat buller är en viktig faktor för social hållbarhet, säger en representant från InfraSweden 2030.

Tidigare i år fick Wavebreaker även beviljat ett såddlån från VGR på 600 000 kr och därmed är projektbudgeten om totalt 2,8 miljoner säkrad.

Fler Nyheter från BoråsINK