Athlete Analyzer får stöd i Vinnovas satsning Innovativa startups

okt 27, 2017

(Klicka på bilden för att se en video)

Athlete Analyzer är plattformen för judoutövare och coacher som skapar en unik möjlighet genom att coachen kan göra ett individanpassat träningsprogram för judoutövaren och därefter följa dennes utveckling i minsta detalj. Plattformen förenklar därmed coachens arbete och optimerar judoutövarens träning. Athlete Analyzer används av både det svenska och det norska judolandslaget och nu kan man, tack vare finansieringen från Vinnova, påbörja utvecklingen av ett liknande system för andra kampsporter.

– Det är med stor glädje som vi har mottagit Vinnovas beslut att bevilja Insudo Factory AB:s ansökan i Innovativa Startups gällande projektet Athlete Analyzer Ju Jutsu. Bidraget ger oss möjlighet att under samarbete med Svenska Ju Jutsufederationen utveckla en första version av ett dedikerat system för sporten Ju Jutsu och därmed ytterligare bredda Athlete Analyzer mot en stor global marknad, säger Nicklas Björklund, VD Insudo Factory AB.

Syftet med Innovativa startups är att företagen ska stärka sin konkurrenskraft, bland annat genom att ta fram ny kunskap och utveckla andra unika tillgångar. Satsningen ska dessutom bidra till positiva välfärds- och samhällseffekter genom att finansiera projekt som främjar hållbar tillväxt i svenskt näringsliv. Finansiering i Innovativa startups erbjuds i två faser. För företag som slutrapporterat i fas 1 kan Vinnova erbjuda ytterligare finansiering i fas 2, då ändå upp till 1 miljon om företaget går in med 100 000 kr.

Läs mer om Athlete Analyzer här.

Fler Nyheter från BoråsINK