/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Heliospectra utvecklar lampor för effektiv växthusodling. Dessa lampor kan minska energikonsumtionen i ett växthus upp till 50%, och gör att grödorna lever längre, växer och smakar bättre.

Läs mer på Heliospectras egna webbplats