/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Idén är ett tillbehör till barnvagnar som bygger på att skapa en skyddande atmosfär för barn där vi renar luften från skadliga partiklar.

Ett innovationsprojekt i samarbete med Almi Stockholm Sörmland och Ink-Borås.

www.myatmosphere.se