Rekotex

/wp-content/themes/inkubatorn/dist/images/business.png

Tygagent/plattform för tyglager inom eko till försäljning för företag som vill producera mindre volymer.

Grundaren av Rekotex är textilekonom Marie Jonsson. Marie har en examen från Textilhögskolan i Borås och har stor erfarenhet inom inköp, marknadsföring och försäljning av textila produkter. Det är från dessa erfarenheter som idén med Rekotex har växt fram och nu blivit verklighet. Under konsultarbeten på olika företag har Marie gång på gång upplevt problemet med att få tag i mindre kvantiteter av tyger än vad producenterna kan erbjuda samt att dessa även har stått med restpartier av fina kvalitetstyger som varit svåra att avyttra. Drivkraften för Marie är hennes passion för textil och tyger samt hennes vilja att vara högst delaktig i en mer hållbar framtid. Hon arbetar hårt för att hitta smarta lösningar för att hantera våra naturresurser, i form av textila fibrer, på ett schysst och professionellt sätt. Och det är just detta som står i centrum i Rekotex affärsidé!

www.rekotex.se