Borås INK och Högskolan i Borås utvidgar samarbete med ny överenskommelse

dec 6, 2021

Högskolan i Borås är sedan länge en av Borås INKs samverkanspartners med syfte att hjälpa akademins forskning nå ut på marknaden. Nu utvidgas samarbetet med en överenskommelse gällande nyttjande av labb och utrustning för inkubatorbolag.

Högskolan i Borås och Borås INK samverkar gällande innovation- och entreprenörskap, i syfte att bidra till att kunskapsintensiva innovationer och företag utvecklas relaterat till innovationssystemet i Borås. Båda parter verkar för att hitta samverkansformer och den här överenskommelsen utgör ett resultat på ett närmare samarbete mellan Högskolan i Borås och Borås INK.

Den nya överenskommelsen ger Borås INK och Borås INKs inkubatorbolag möjlighet att använda ett stort antal olika labbmiljöer som akademin för textil, teknik och ekonomi vid Högskolan i Borås förfogar över. I överenskommelse finns reglerat hur bokning sker, kostnad och vilken kompetens som krävs av användaren för att få nyttja labb och utrustning. Det ger till exempel bolag med en textil nisch möjlighet att nyttja textila labb med specialutrustning och utbildad personal för att utveckla sina affärsidéer.

Genom ett utökat samarbete med Högskolan i Borås förbättrar vi vårt erbjudande gentemot våra startupföretag ytterligare. Vi har en unik position här i Borås där med ett otroligt textilt kunnande.  Att tydliggöra vårt samarbete med högskolan där Akademin upplåter labblokaler och ger tillgång till befintlig infrastruktur är optimalt, säger Stefan Dinér, VD Borås INK.

Vi är glada att kunna stärka vår samverkan med Borås INK ytterligare och därmed än mer kunna verka för att kunskap och kompetens kommer till nytta och en stärkt innovationsförmåga kopplat till Högskolans profilområden. Anna Bergstrand, Samverkansstrateg Högskolan i Borås.

Det är mycket glädjande att vi tillsammans med Borås INK hittat former för hur vi kan tillgängliggöra vår dynamiska infrastruktur i form av både avancerad teknisk utrustning och personal med spetskompetens och på så vis bidra till innovativa lösningar. Ragne Emardson, Akademichef vid Högskolan i Borås.

Fler Nyheter från BoråsINK