BoråsINK ska höja hållbarhetskompetensen i Sjuhärad

nov 20, 2019

När Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund investerar för tillväxt och ökad attraktionskraft i regionen, har BoråsINK tilldelats medel för att stärka Sjuhärads tillväxtbolags innovations- och konkurrenskraft ur ett hållbarhetsperspektiv. Kopplat till Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling, ska BoråsINK under tre år, tillsammans med Almi, Connect, Drivhuset, Coompanion, IUC och Miljöbron, höja kompetensen och skapa konkurrenskraft för tillväxtbolagen i Sjuhärad, samt synliggöra möjligheterna som ett hållbarhetsarbete ger.


Källa: globalamalen.se

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund arbetar för att Boråsregionen ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och bra region att leva och verka i. Verksamheten ska stärka och utveckla regionen samt främja och stödja kommunernas samverkan. Förbundet bildades samtidigt som Västra Götalandsregionen 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda, med Varbergs kommun som adjungerad.


Gemensam satsning för hållbar näringslivsutveckling

År 2020 delar Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ut totalt tolv miljoner till olika regionala utvecklingsprojekt som ska bidra till Sjuhärads tillväxt. Ett av dem är alltså det kompetenshöjande hållbarhetprojekt som BoråsINK under tre år (2020-2022) ska driva tillsammans med de andra aktörer som arbetar med att främja tillväxten i regionen.

– Det är verkligen jätteroligt att Boråsregionen har beslutat att finansiera vår satsning på att höja kompetensen inom hållbarhet hos de företag vi dagligen stöttar i affärsutveckling, samt de andra tillväxtföretag som finns i regionen. Tillsammans med Almi, Connect, Drivhuset, Coompanion, IUC och Miljöbron, når vi ut till de företag som är berörda och som kan bli en del av den här satsningen, säger Maria Åhman, affärsutvecklare och hållbarhetsansvarig hos BoråsINK.


Utbildning, fördjupning och coaching

Satsningen genomförs under tre år, 2020-2022, och inleds med att först paketera erbjudandet och sedan bjuda in de företag som är intresserade att delta. Därefter genomförs utbildningar, nätverksträffar och andra kompetenshöjande aktiviteter i en seminarieserie som hålls en gång per genomförande år. Deltagarna kommer ges en branschoberoende, grundläggande kunskap i begrepp, lagar, regler och rekommendationer. De kommer få lyssna till professionella aktörer med spetskompetens samt exempel från näringslivet. Deltagarna kommer även i mindre grupper få arbeta i workshopformat för att dela reflektioner och erfarenheter.

I ett andra steg görs en fördjupning för att belysa de utmaningar och möjligheter som finns inom textilbranschen, en bransch som är av stor betydelse för Sjuhäradsregionen. Syftet med det är att stärka konkurrenskraften inom Sjuhärads näringsliv och behålla Sjuhärads position som den ledande textilregionen. Den sista delen ska ge företagen förutsättningar att vara innovativa samtidigt som de driver en hållbar utveckling genom rådgivning och coaching. Där ingår genomlysning av verksamhet, kompetensinventering, problemformulering och identifiering av fokusområden, bland annat genom personlig coaching av BoråsINKs affärsutvecklare.

– Hållbara affärer och ett hållbart företagande är inte bara bra för planeten, utan också en affärsmöjlighet till att skapa konkurrenskraft. Samtidigt som hållbarhetsarbete bidrar till ett bättre samhälle, ger det även affärsmässiga konkurrensfördelar. Förväntningarna på att företag arbetar hållbart ökar från både samhället och enskilda kunder. Nu tar vi greppet om hållbarhetsfrågan på riktigt!

Fler Nyheter från BoråsINK