Ekkono Solutions AB gör uppkopplade saker smarta

jan 16, 2020

Han tar emot i spartanskt inredda lokaler ovanpå en bilverkstad i utkanten av det halländska fiskeläget Träslövsläge. Här arbetar en handfull utvecklare med mjukvaran Ekkono Edge. Som utsikt från kontorsfönstren kan de välja mellan en parkeringsplats och en åker.

– Det gäller att vara sparsam med investerarnas pengar. Här är våra kostnader en tiondel jämfört med när jag drev företag i Stockholm, säger Jon Lindén.

Allt kopplas upp idag – industriell utrustning, fordon, bostäder och konsumentvaror. Den kraftigt ökande mängden – som redan räknas i tiotals miljarder enheter – genererar enorma mängder rådata som skickas över internet för att skapa nytta av all information, som till exempel att göra maskiner och andra föremål mer driftsäkra och effektiva.

Ekkono tar en intelligent genväg. Med utgångspunkt i forskning om så kallad prediktiv (förutsägande) modellering har företaget utvecklat en mjukvara för maskininlärning. Med den lär sig varje uppkopplad maskin utifrån sina egna specifika data sig vad som kommer att hända härnäst och att upptäcka avvikelser. Inlärningen blir snabb, smidig och säker och allt som behöver skickas vidare är slutsatser istället för rådata.

– Vi placerar vår intelligens längst ut i kanten på nätet – så kallad ”edge machine learning”. Det är vi världsbäst på, och det och inget annat levererar vi. Av oss får kunden ett stycke kod som implementeras av de egna programmerarna i den uppkopplade maskinen, säger Jon Lindén.

För att illustrera principen monterar han vant upp sin demonstrationsutrustning – ett klassiskt Brio-tåg i trä. Till loket har han anslutit en minimal datorenhet och på en laptopskärm visar han två kurvor, en för den förutsedda banan och en som beskriver var tåget faktiskt befinner sig. Inledningsvis är de två kurvorna snarlika, men när tåget växlas in på en alternativ bana avviker de genast ifrån varandra. Efter några varv resulterar inlärningsprocessen i att den förutsedda kurvan på laptopskärmen åter börjar likna verklighetens bana.

– Jag har varit entreprenör i många år, men den här programvaran är det mest abstrakta jag sålt. Leksakståget släpar vi runt på mässor i hela Europa där vi använder det för att göra vårt erbjudande tydligt och begripligt. Och det fungerar utmärkt, säger Jon Lindén.

Han pekar ut tre tydliga områden, där maskininlärning kan ge stora fördelar: underhåll, självoptimering och självinstallation.

– Ett bra exempel är Alfa Laval som har Ekkono Edge installerad i värmeväxlare i skiftande miljöer med olika förutsättningar i temperatur, fuktighet med mera. Hur ofta underhåll bör göras kan variera kraftigt – från veckor till år – men med maskininlärning lär sig varje enhet det utifrån sina egna data så att intervallen kan optimeras för varje maskin, säger Jon Lindén.

Samma princip gäller självoptimering. Perfekta inställningar för en motor är beroende av många olika faktorer i varje installationsmiljö. Med inlärning utifrån egna data kan varje motor lära sig hur den ska konfigureras för att fungera optimalt och till exempel begränsa bränsleåtgång och få ner mängden utsläpp. Att maskinen själv kan lära sig att uppdatera sin programvara är ytterligare effektivisering som uppnås med hjälp av Ekkono Edge.

Ökade möjligheter att göra mer på distans är liksom bränslebesparing och ökad maskinlivslängd goda effekter som också bidrar till företagens mål för ökad hållbarhet. Perspektivet är inbyggt i Ekkonos affärsidé, som innehåller en hållbarhetsanalys för varje uppdrag.

– Vi gör en Agenda 2030-analys av varje projekt vilket ger oss en bild av hur stor potentialen är för ökad hållbarhet. Det möts med tacksamhet av storföretagen vi arbetar med, säger Jon Lindén.

Jon Lindén har en bakgrund som framgångsrik IT-entreprenör. Han var en av grundarna till Varberg-baserade Netintact som sedermera fusionerades med amerikanska Procera Networks och noterades på amerikanska Nasdaq, ett projekt han levde med i 13 år.

Ekkono Solutions startade Jon Lindén tillsammans med fyra partners i slutet av 2016, sedan han och forskaren Rikard König på Högskolan i Borås tillsammans utformat företagets grundidé om maskininlärning. Rikard König var efter sju års forskning nyfiken på om hans slutsatser kunde omsättas i kundnytta och komma till konkret användning. Jon Lindén kom från telekomvärlden där man börjat tala om möjligheter med artificiell intelligens. Tillsammans såg Lindén och König en affärsmöjlighet i kölvattnet av all data som produceras av uppkopplade enheter.

De kompletterade laget med två av Jon Lindéns tidigare partners, Anders Alneng och Joakim Andersson och drog igång Ekkono med stöd av Inkubatorn i Borås. Tre år senare är företaget etablerat i Göteborg (kundprojekt) och Borås (forskning) förutom i Träslövsläge.

– Forskningen är A och O. Vi har fortfarande en koppling till högskolan, vilket ger oss ett inflöde av nya idéer, men idag sker den konkreta forskningen inom företaget. Vi måste hålla innovationsgraden uppe för att förbli relevanta, säger Jon Lindén

Jon Lindén vände sig på ett tidigt stadium till familjedrivna Walerud Ventures, teknikinvesteraren som bland annat var först att se potentialen i den globala fintech-succén Klarna. Tillsammans med Almi Invest gick Walerud Ventures in med fem miljoner kronor i den första finansieringsrundan 2017. Bägge aktörerna utökade sitt engagemang 2019, då också Lindeblad Venture i Göteborg anslöt till gruppen av finansiärer.

– Just nu är vi trygga med vår finansiering. Men behöver vi stöd för att till exempel gå in på fler marknader kommer vi att ta in mer kapital längre fram, säger Jon Lindén.

Under 2019 har Ekkono börjat få utväxling på sin försäljning. Den blygsamma omsättningen på 300 000 kronor 2018 växer i år till ett antal miljoner, ”mellan fem och tio”, enligt Jon Lindén. På kundlistan står sju svenska storföretag och ryktet om Ekkonos metod har nått ut globalt. Man har fått förfrågningar från hela världen, och närmast väntar etablering i Tyskland.

– Vi har en medveten strategi att rikta oss till storföretag som Volvo, Sandvik, Husqvarna och Siemens. Med dem som nöjda kunder blir vi väldigt övertygande när vi ska rikta oss mot nya kundgrupper, säger Jon Lindén.

I relationen med tunga, globala företag pekar Jon Lindén på tre styrkor som avgörande för Ekkonos trovärdighet: forskningens tunga roll i utvecklingen, entreprenörernas meritlista – ”vi har gjort det förut” – och kapitaliseringen av bolaget, där externa finansiärer skapar en god uthållighet. Dessutom, inte minst viktigt, ligger man helt rätt i tiden.

– Vi är tidigt ute men tajmingen är extremt god och utvecklingen går rasande fort. För arton månader sedan blev kunderna överraskade och fick aha-upplevelser av vår presentation. Idag har de utvecklat egna edge-strategier med tydliga krav på vad de vill ha av oss. Jag ser inga begränsningar – det här kan bli hur stort som helst, säger Jon Lindén.

 

Skribent: Jens Frejrud

Fotograf: Emelie Asplund

Fler Nyheter från BoråsINK