Science Park Borås – Nationell verkstad för hållbara livsstilar

Nationell verkstad för hållbara livsstilar är en årligt återkommande nationell konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion. Syftet med årets konferens, den femte i ordningen, är att belysa hur framtidens konsumtion kan se ut för att attrahera både kund och en hållbar planet samt att ge deltagarna verktyg att ställa om.

I år är Science Park Borås (del av Högskolan i Borås) arrangör de, 23-24 oktober, i nära samarbete med Borås Stad. Medarrangörer är Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion och Naturvårdsverket. Partner är Textile Fashion 2030 som är den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier.

Dagarna är en del i Sveriges och Västsveriges satsning på hållbar konsumtion samt är en del i Västra Götalands arbete för minskad klimatpåverkan – Klimat 2030.

 

Läs mer om programmet och anmäl dig här >>