Det tar vi med oss från Sveriges Innovationsriksdag 2023

Det tar vi med oss från Sveriges Innovationsriksdag 2023

Dagarna inleddes med föreläsningar kring innovation i Sverige och internationellt. Hur påverkar världsläget och inte minst inflationen bolags val av land för att bedriva verksamhet? Utbildningsminister Mats Persson resonerade kring hur USAs förbättrade villkor för...
Positiv utveckling för kvinnligt entreprenörskap i Västsverige

Positiv utveckling för kvinnligt entreprenörskap i Västsverige

Inkubatorer i Västsverige ser en positiv trend för kvinnligt entreprenörskap. De senaste åren har närmare 10% fler kvinnor deltagit i de aktiviteter som anordnas av West Swedish Incubators, ett samarbete mellan åtta inkubatorer i Västsverige som verkar för att fler...