Borås INK har stärkt sitt nätverk inom europeisk fashion tech

Borås INK har stärkt sitt nätverk inom europeisk fashion tech

Nu är det europeiska treårsprojektet DeFINE slut, men lärdomarna och nätverket som skapats lever vidare på hemsidan och inte minst i LinkedIngruppen. Men förutom det stärkta nätverket och utökat samarbete med Europa, vad är de största lärdomarna från projektet DeFINE?...