Fortsatt Vinnovafinansiering för Inkubatorns innovativa startups

nov 24, 2017

Syftet med Innovativa startups är att företagen ska stärka sin konkurrenskraft, bl a genom att ta fram ny kunskap och utveckla andra unika tillgångar. Finansiering i Innovativa startups erbjuds i två faser. För företag som slutrapporterat i fas 1 kan Vinnova erbjuda ytterligare finansiering i fas 2, då ända upp till 1 miljon kr om företaget går in med 100 000 kr.

Ett av de bolag som nu får fortsatt finansiering är Fureho AB. Fureho tillverkar ett kompositmaterial som bl a används av industrier som är beroende av lätta och starka material för att tillverka komponenter eller hela produkter.

– Vi är väldigt glada över Vinnovas fortsatta stöd till vårt projekt. Bidraget kommer användas för att utveckla både materialet och teknologin vidare för att möta specifika krav från marknaden gällande bl a materialets prestanda. Detta kommer hjälpa oss att fortsätta vårt arbete med att bygga en bra grund för Furehos verksamhet och en långsiktigt konkurrenskraftig affärsmodell, säger Prarthanaa Khokar, VD Fureho AB.

Förutom Insudo Factory AB och Fureho AB har alumnibolaget XY Climate AB fått finansiering i Innovativa startups fas 1. 110 000 kr ska användas till att genomföra tester av det energismarta golvvärmesystemet Heat Spreader. CBI Betonginstitutet i Stockholm ska kvalitetssäkra systemet med avseende på dess hållfasthet.

– Det är mycket glädjande att vi har fått dessa medel från Vinnova så att vi kan få systemet kvalitetssäkrat. Med ett resultat som förväntas vara klart i slutet av april kan vi enklare bearbeta byggbolagen med vårt koncept, som blir både billigare och enklare att installera till lägre driftkostnad, säger Lennarth Palmquist, grundare och VD, XY Climate.

Fler Nyheter från BoråsINK