Han ska leda den ”nya” Inkubatorn i Borås

sep 16, 2019

Det har gått en månad sedan Stefan Dinér klev in på Textile Fashion Center som Inkubators nya VD. Med en textilbransch som befinner sig i ett stort paradigmskifte – från massproduktion och överkonsumtion till småskalighet, närproducerat och hållbart – tar han över en verksamhet som har en stor möjlighet att vara med och påverka den omställningen.

– Jag kan bara konstatera att den här branschen med inkubatorer och science parks är mycket mer spännande än jag trodde. Jag visste knappt själv vad Inkubatorn gjorde innan jag sökte jobbet och nu, efter bara några veckor, förstår jag vilken oerhört viktig roll den här verksamheten har i samhällsomställningen, i att stötta entreprenörer att få ut nya innovationer på marknaden och bygga nya, lönsamma företag, säger Stefan.

Stefans fokus den första tiden har varit på att lära känna medarbetarna och få en helhetsbild av verksamheten från olika vinklar. Det tycker han att han har fått, både vilket erbjudande Inkubatorn har som Borås Stads satsning på nya, innovativa företag, samt vilken kompetens som finns internt och möjligheterna framåt.

– Jag kommer in i ett avgörande läge, där det finns ett behov att ta ett nästa steg och ta en nationell position som Sveriges ledande affärsutvecklingspartner för nya idéer som ska utveckla textil- och modebranschen mot en hållbar och cirkulär sådan. Utöver det ska vi säkerställa vårt regionala erbjudande som branschoberoende inkubator, säger Stefan Dinér.

En hållbar textil- och modebransch

Redan efter två veckor på det nya jobbet hölls det första styrelsemötet där Stefan kunde testa egna idéer och inriktningar. Hans 25 år i Fristadskoncernen, där han har arbetade både som affärsutvecklare och som VD, med utveckling av såväl marknader som varumärken, har inneburit många förändringsprocesser. Med ”nya ögon utifrån” tror Stefan att han kan tillföra de som krävs för att ta Inkubatorn framåt i önskad riktning.

– Redan innan jag började hade det påbörjats ett arbete med att ta fram en uppdaterad strategi. Den ska vi ta vid och sjösätta under hösten. Vi fortsätter att stötta alla entreprenörer i Sjuhärad som har en skalbar affärsidé oavsett bransch, men vi tydliggör att vi är hela Sveriges ledande affärsutvecklingspartner för textil- och moderelaterade affärsidéer, alltså de som har nya tekniska lösningar för att skapa en hållbar textil- och modebransch, fortsätter Stefan.

Det är egentligen inget banbrytande att Inkubatorn, från att ha varit en lokal och regional sådan, nu breddar och öppnar upp sitt erbjudande nationellt. Sverige är ett litet land och likväl som att företag måste nischa sig för att bli framgångsrika, måste även aktörer i innovationsekosystemen göra det. Det kallas ”smart specialisering” och det är ingen slump att det är just textil- och moderelaterade innovationer som blir Borås ”nisch”.

– Vi har en fantastisk tradition av textil i Borås och Sjuhärad, med kompetens som har överförts från flera generationer. Där vi nu håller till, i Textile Fashion Center i Simonsland, har det producerats textil i över hundra år. Att nu Textilhögskolan med sin utbildning och forskning finns i dessa lokaler, tillsammans med en av Europas modernaste maskinparker, är ett bevis på att omställningen sker mitt ibland oss.

Enorm kraft att förändra

I Textile Fashion Center finns flera aktörer som verkar för det nya näringslivet. Science Park Borås har på bara några år utvecklats till att vara en projektarena för att utveckla det befintliga näringslivet. I den stora Do-tanken mitt i huset bedrivs dagligen projekt och tester för att utmana befintliga textilföretag att tänka nytt och testa nya affärsmodeller. Andra organisationer som Marketplace Borås, Nordiska Textilakademien och Drivhuset erbjuder både mötesplattformar, spetsutbildningar och rådgivning till högskolans studenter för att bidra till utvecklingen från alla perspektiv. Tillsammans, menar Stefan, har vi en enorm kraft att förändra.

– Mitt externa uppdrag är att lära känna nätverket, både i Textile Fashion Center, men inte minst ute i näringslivet, för att se vad vi kan åstadkomma när vi slår våra kloka huvuden ihop. Det händer absolut att potentiella kunder kontaktar oss när de har fått en helt ny idé, men allt som oftast uppkommer de nya idéerna som lösningar på befintliga problem ute i verkligheten, hos de företag som redan har väl fungerande verksamheter, men som förstår att de måste ställa om för att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en föränderlig marknad.

Sverige internationellt ledande i omställningen

Till en början vill Stefan ut i Sjuhärads näringsliv, men ambitionen är att alla företag i Sverige som har en koppling till textil ska känna till Inkubatorns i Borås erbjudande. Det görs inte minst genom TEKO:s (bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag) nätverk, där Stefan fram tills för ett tag sedan satt i styrelsen i närmare ett decennium. Även Swedish Fashion Council och Stockholm Fashion District är viktiga samarbetspartners för att säkerställa att Sverige är ledande i att utveckla nya lösningar och affärsmodeller för den nya textil- och modebranschen.

För att erbjuda de befintliga kunderna ett större nätverk än så är Inkubatorn en av initiativtagarna till att bygga upp ett europeiskt nätverk för nya affärsidéer inom textil och mode. DeFINE – Developing a Fashion-Tech network for Europe, involverar erkända aktörer som London College of Fashion, Politecnico di Milano & Fondazione Politecnico di Milano och Institut Français de la Mode.

– Vi har redan kommit väldigt långt när det gäller att bygga strukturer för de företag som vill ut på en internationell marknad. Nu gäller det att vi sprider vårt erbjudande till dem som faktiskt ska nyttja det. Det är först när nya idéer lämnar oss och blir till nya, lönsamma företag som gör skillnad där ute som vi har lyckats med vårt uppdrag!

 

 

 

Fler Nyheter från BoråsINK