Information och stöd med anledning av Covid-19

apr 21, 2020

Allt fler företag kommer i situationer de tidigare aldrig varit i med anledning av spridningen av Covid-19 i världen. Just nu görs insatser och åtgärder på alla nivåer – globalt, nationellt, regionalt och lokalt för att dämpa fallet för företagen och näringslivet. Borås INK erbjuder kostnadsfri rådgivning genom samarbetet med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund under namnet ”Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020”.

 

Länkar för dig som vill veta mer

Här har vi samlat information om hur organisationer kan stötta företag i den nuvarande situationen.

 

Regeringens åtgärdspaket

Regeringens ekonomiska åtgärderför företag med anledning av covid-19 är bl.a. minskade avgifter, enklare att beviljas lån och stöd till specifika branscher.

Länk; https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/

Finansiellt stöd, arbetsgivarfrågor och åtgärder för företag

Verksamt.sehar samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till.

Länk; https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

Håll igång verksamheten trots covid-19

Tillväxtverketsinformation och stöd som kan hjälpa företag att hantera förändringar.

Länk; https://tillvaxtverket.se/

 

Ansök om stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) 

Arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Ansök om hos Tillväxtverket. Handläggningen av din ansökan går snabbare om du har fyllt i alla uppgifter på rätt sätt. Det är alltså viktigare att du är noga än att du är snabb.

Länk; https://tillvaxtverket.se/korttid

Finansiering och affärsutveckling

Almifinns tillgängliga för företagare som drabbas av krisen. De gick den 27 mars ut med ett erbjudande om Almis Brygglån – Från kris till hållbar framtid. Om du redan är låntagare kan du ansöka om att få pausa dina amorteringar.

Länk; https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/

Ersättning av försäkringskassan

Försäkringskassanhar information om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn.

Länk; https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Skjuta upp skatteåterbetalningen

Skatteverketger företagare möjlighet att ansöka om att skjuta upp skatteåterbetalning samt begäran om sänkta arbetsgivaravgifter.

Länk; https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

Nationell företagsakut

Nationell företagsakut som man kan kontakta för rådgivning. Här finns också FAQ.

Länk; https://nationellaforetagsakuten.se/

 

Experthjälp – Borås Stad och Företagarna

Borås Stad i samarbete med Företagarna Borås och Mark ger stöd till näringslivet i Borås med en erfaren expertgrupp.

Telefonakuten är öppen och bemannad på vardagar mellan klockan 9.00 och 17.00 (lunchstängt 12.00-13.00). Företagaren kan även e-posta in sina frågor till naringsliv-lots@boras.seoch blir sedan kontaktad av lämplig rådgivare.

Länk; naringsliv-lots@boras.se

 

Företagsjouren Sjuhäradslyftet 2020

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med medlems-kommunerna erbjuder nu kostnadsfri rådgivning till alla företag i Boråsregionen. Detta sker genom att några aktörer har fått ett särskilt uppdrag – Connect Väst, ALMI och Borås INK.

Rådgivning och vägledning finns tillgänglig enligt nedan;

Länk; https://www.borasregionen.se/foretagsjouren

Fler Nyheter från BoråsINK