Inkubatoralumnin Finepart Sweden AB övertecknat till 1000 procent

dec 16, 2016

2006 blev bolaget Finecut AB kund till Espira Inkubator, idag Inkubatorn i Borås. Med sin teknik för vattenskärning för att tillverka komponenter med hög precision gjorde företaget exit 2008 och har nu sitt huvudkontor i Bollebygd. Under hösten har bolaget, som under resans gång bytt namn till Finepart Sweden AB, tagit in kapital för en notering på AktieTorget med en teckningsgrad på 1 050 procent.

   

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Vattenskärningstekniken kan användas för nästan alla sorters material och är speciellt lämpad för avancerade sådana. Med Fineparts teknik kan du göra smal skärning av små komplexa geometrier samt fina funktioner på stora delar.

Under hösten har bolaget förberett sig för en notering på AktieTorget. Den 3 november 2016 avslutades teckningsperioden i Finepart Sweden AB:s spridningsemission av aktier och det maximala emissionsbeloppet uppgick till 10,2 MSEK. Emissionens preliminära utfall blev 108 MSEK fördelat på cirka 3 800 konton. Det motsvarar en teckningsgrad på cirka 1 050 procent.

– Vi är överväldigade över den fina respons som vi har fått under vår teckningsperiod och att så många tror på oss. Det gör att vi känner oss ännu mer motiverade att utveckla bolaget. Vi har tagit oss en lång väg sedan våra första idéer realiserats i de första produkterna. Inkubatorn gav en bra inledande introduktion och orientering till den support som finns att hämta i innovationssystemet, säger Fineparts VD Christian Öjmertz.

Det kapital som emissionen inbringar kommer under det kommande året främst användas till att öka Fineparts marknadsnärvaro och skapa fler affärer.

Fler Nyheter från BoråsINK