Inkubatorn i Borås har gjort en makeover

aug 25, 2017

Inkubatorn i Borås har gjort en makeover

Inkubatorn i Borås har genomgått en varumärkesresa för att förtydliga verksamheten externt. Under sommaren lanserades en ny hemsida och en uppfräschning av verksamhetens olika varumärken har gjorts. Modeinkubatorn byter namn till FashionInk och det affärsområde som arbetar med teknikbaserade bolag får namnet BusinessInk.
2012 förvärvades Espira Inkubator AB av Borås Stad och bytte samtidigt namn till Inkubatorn i Borås AB. ”Ink” arbetar lokalt och regionalt med att stötta entreprenörer och företagare att starta och utveckla teknikbaserade startups, med målet att bli internationellt framgångsrika företag. Ungefär samtidigt startades ett nytt affärsområde, ModeInk, med ett väldigt nischat erbjudande som vänder sig till människor med moderelaterade affärsidéer på nationell bas.

Som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen har de två affärsområdena nu fått nya namn och två hemsidor har integrerats till en. Dessutom har de nya namnen en internationell karaktär för att öppna för ännu fler möjligheter.

– Vi har länge sett ett behov av att förtydliga våra affärsområden. Eftersom Modeinkubatorn agerar nationellt med många kontakter och kunder i Stockholm och övriga landet, är det lätt att tro att det är en egen verksamhet. Vi tycker dock att det är viktigt att förklara att det är en del av Inkubatorn i Borås, då vi är stolta över stadens och regionens textila kompetens. Samtidigt vill vi förstärka vårt varumärke för den verksamhet som i huvudsak arbetar med teknikbaserade startups. Det blir enklare nu när vi har ett eget varumärke där, säger Henrik Jansson, vd för Inkubatorn i Borås.

Fler Nyheter från BoråsINK