Inkubatorn inleder europeiskt samarbete för fashion tech-startups

jan 22, 2019

Vi har sedan en tid tillbaka börjat se nya typer av affärsidéer som söker sig till Inkubatorn. Idéer som ska bolagiseras och kommersialiseras på en internationell marknad där bidraget till ett mer hållbart samhälle är del av kärnan. Det sker nu en omställning i vårt sätt att konsumera och medvetenheten om våra konsumtionsbeteenden har ökat enormt. För att kunna erbjuda det bästa affärsutvecklingsstödet för de entreprenörer som söker sig till Inkubatorn i Borås – de idéer som ska förändra och revolutionera textil- och modebranschen – inleder vi nu ett europeiskt samverkansprojekt. I projektet DeFINE ska vi tillsammans med branschledande aktörer inom fashion tech bygga upp ett nätverk och en affärsutvecklingsstruktur för bolag i det segmentet.


Europeiskt fashion tech-nätverk

Det är en tydlig trend att teknik alltmer integreras i de tidigare traditionella textil- och modeföretagen. Vi ser nya typer av tjänster och produkter där allt fler av de bolag som startas har hållbarhet och cirkularitet som en självklar del i sina affärsmodeller. De textil- och modeföretag som har en teknisk bas som grund, omnämns idag som fashion tech-bolag.

– Marknaden för de här bolagen är global från dag ett. För att nå framgång och tillväxt för ett modebolag krävs det, förutom en direktkontakt med kunden, en affärsmodell som är skalbar. Vi har kunskapen och utbildningen för detta i Borås, men för att ge våra inkubatorbolag de bästa förutsättningarna måste vi uppdatera och stärka vårt nätverk av samarbetspartners med marknadens makthavare, primärt utanför Sveriges gränser, säger Simon Hjelte, affärsutvecklare på Inkubatorn i Borås med fokus på fashion tech-bolag.

Som Sveriges främsta affärsutvecklingspartner för textil- och modebranschrelaterade startups har Inkubatorn nu inlett ett samarbetsprojekt som syftar till att identifiera startups med tillväxtpotential inom fashion tech, för att sedan bistå dem med affärsutveckling och kommersialiseringsstöd i en internationell kontext. I projektet DeFINE (Developing a Fashion-tech Innovation Network for Europe) ingår bland andra London College of Fashion, Euratex, EBI, Fondazione Politecnico di Milano och L’Institut Francais de la Mode i Paris. De olika aktörerna bidrar med olika kompetenser och Inkubatorn är den ledande affärsutvecklingsaktören. Syftet är att bygga branschöverskridande nätverk mellan traditionella modebolag och traditionella techbolag för att hitta nya produkter och tjänster.

– Inkubatorn har sedan 2010 framgångsrikt affärsutvecklat textil- och modebranschföretag. Nu tar vi steget att utveckla vårt erbjudande mot alla startups som har både teknik och textil som en del av affärsidén. Att vi har detta uppdraget som den enda inkubatorn i Sverige är en naturlig konsekvens av att vi finns i Borås i ett textilt kluster och ekosystemet i Textile Fashion Center. Men vår nisch är inte bara unik nationellt. Ur ett europeiskt perspektiv är vi även tydligast och starkast när det kommer till innovation och affärsutveckling kopplat till mode och textil. Vi är specifikt utvalda som den främsta inkubatorn inom fashion tech i Europa för att skapa detta nätverk, fortsätter Simon.

 

Affärsutvecklingsprogram

DeFINE löper under tre år och kommer att leverera nätverkshändelser, utbildning, mentorstöd och kunskapsutbyte för yrkesverksamma hos projektaktörerna, med huvudfokus på att utveckla de startups som ingår i projektet. Dessutom kopplas bolagen upp i ett affärsängelnätverk och ökar sina chanser för finansiering. I två omgångar coachas 25 startups i en internationell kontext, med Inkubatorn som utgångspunkt. Bolagen får stöd i affärsutveckling, affärsmodellering, marknadsetablering och unika möjligheter att delta i nätverksaktiviteter med andra startups, leverantörer och finansiärer.

– Det här är en jättemöjlighet för de startups vi redan har i vår inkubator. Utöver det stöd vi redan erbjuder kopplar vi upp dem i ett europeiskt nätverk, som i sin tur har kontakter över hela världen. Inkubatorprogrammet som pågår i åtta månader introducerar entreprenörerna till branschspecialister från både mode-, textil och tekniksidan, vilket öppnar dörrar hos marknadsledande aktörer som tidigare har varit stängda. Det innebär bland annat att bolagen kan göra en mjuk entré på internationella marknader.

Det första programmet börjar hösten 2019 och ansökan öppnar under våren. Det är öppet för alla bolag från EU:s medlemsländer, samt tilläggsländerna Turkiet, Montenegro, Makedonien, Albanien, Serbien, Moldavien, Armenien och Island. Ett advisory board, där bland andra Jennie Rosén, VD för Swedish Fashion Council ingår, väljer ut vilka startups som antas till programmet under september, som sedan drar igång i oktober.

– Vi är väldigt duktiga på textil och mode i Borås. När det kommer till marknadsetablering kompletterar vi med stöd från andra aktörer och det är dem som vi nu får bättre möjlighet att samverka med. Sverige är starkt som modeland ur varumärkessynpunkt och vi ser att det händer saker på startupscenen, men strukturerna för att ge bolagen bästa möjliga stöd för att bygga bättre produkter och tjänster inom fashion tech behöver utvecklas.

 

Långsiktigt samarbete

DeFINE pågår till 2021 och då har Inkubatorn tillsammans med de andra projektaktörerna kartlagt ett branschspecifikt nätverk av europeiska aktörer inom tech, mode, textil och finansiering. I februari sker en projektlansering i Paris där alla som är ägare och intressenter i projektet deltar. I mars anordnas en så kallad ”Info Day” på Textile Fashion Center i Borås dit alla som kan tänkas vara intresserade av att delta, såsom entreprenörer, bolag och finansiärer, kommer att bjudas in.

– Det långsiktiga målet med DeFINE är en branschfusion med en struktur för startups att utvecklas inom och en process för att enklare och snabbare nå ut med nya produkter och tjänster på marknaden. Genom DeFINE bygger vi i Borås relationer med de främsta och viktigaste aktörerna i fashion tech-branschen. När projekttiden är över har vi etablerat ett nätverk i en mer internationell kontext än vi har idag. Detta projekt linjerar mycket väl med vårt primära verksamhetsmål om att positionera oss som den europeiska inkubatorn med det starkaste erbjudandet inom affärsutveckling för textil- och modebranschrelaterade startups, avslutar Simon.

 

Besök webbplatsen för DeFINE.

Fler Nyheter från BoråsINK