Inkubatorn och Connect startar investerarnätverk i Sjuhärad

maj 17, 2019

Igår träffades tio Sjuhäradsbördiga investerare på Textile Fashion Center för att lyssna till pitchar från startups i regionen och nätverka för framtida samarbeten. Initiativet till att starta ett investerarnätverk har uppstått av ett gemensamt behov från Inkubatorn och Connect, att ha ett nätverk av människor som vill investera i bolag i tidiga faser. Connect har sedan tidigare ett liknande, framgångsrikt nätverk i andra delar av Västsverige.


De fem bolag som pitchade under första träffen.

– Det är alltid en utmaning att hitta kapital till startups som vill växa, och därför är det viktigt att vi arrangerar den här typen av träffar tillsammans med Connect, sa Henrik Jansson, VD för Inkubatorn i Borås, när den första träffen för investerarnätverket Pitch 4 Invest Sjuhärad arrangerades i Textile Fashion Center under torsdagen.

Sammankomsten är historisk, för det finns inget organiserat nätverk i Sjuhärad för människor som vill investera i unga tillväxtbolag. De som närvarade har i någon form tidigare investerat i, eller på annat sätt varit involverade i de bolag som ingår i Inkubatorns och Connects nätverk. Syftet är nu att skapa en grupp av människor som inte bara vill investera, utan även kan bidra med kompetens till bolagen, och som kan växa över tid. I andra delar av Västsverige finns liknande nätverk sedan flera år med närmare 500 verksamma affärsänglar.

– Det här är något vi ser ett stort behov av; att lyfta fram nya bolag med kapitalbehov inför människor som vill och kan investera i deras tillväxtresor. Det ingår i både vår och Inkubatorns process, att göra bolagen investeringsredo och att koppla upp dem i relevanta nätverk. Det ger också bolagen en bra möjlighet att se andra bolag pitcha och sedan låta dem nätverka med varandra. Vilka som sedan väljer att investera i vilka bolag får vi se. Vi koordinerar träffarna och kommunicerar med investerarna, samt coachar bolagen inför sina presentationer, resten är upp till dem, säger Anders Frisk, Regionansvarig i Sjuhärad för Connect.

De fem bolag som pitchade var Piqqer AB, Advised AB, Belogic AB, Oblure AB och Parweb AB. De fick åtta minuter var för sin pitch, samt fem minuter för Q&A, ett upplägg som är kopierat från det västsvenska nätverket. Efter genomförda presentationer gavs det ytterligare tid för nätverkande och kontaktskapande. Belogic, som ingår i Inkubatorns process just nu, var ett av de bolag som pitchade.

– Det här var första gången jag pitchade vår affärsidé i skarpt läge, så det var jättenyttigt. Det var en mycket bra samordnad träff med bra upplägg och mycket tid för mingel. Kul också att det var fler bolag som är i hyfsat samma fas. Att Inkubatorn och Connect gör det här tillsammans är suveränt och skapar jättemöjligheter för oss startups som inte har de här kontakterna annars. Det är en enorm tillgång. Jag har också fått ett stort stöd av affärcoacherna att sätta samman en bra och proffsig presentation, sade Olof Jonsson, grundare av Belogic AB.

Planen är att Pitch 4 Invest Sjuhärad arrangeras två till fyra gånger per år, med nästa sammankomst i september. Den som är intresserad av att ingå i nätverket är välkommen att kontakta Per-Anders Haglund på Inkubatorn eller Anders Frisk på Connect.

 

Fler Nyheter från BoråsINK